VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Halloween na SOŠ IT

Halloween na SOŠ IT

Tak ako kedysi, keď sme boli menší a prezliekali sme sa za príšery či kráľovské výsosti, tak i dňa 27. 10. 2021 sme prišli do školy....

Readycon – najväčšia online konferencia

Readycon – najväčšia online konferencia

V stredu 27. 10. 2021 sa všetci štvrtáci, skôr než odišli na jesenné prázdniny, zúčastnili online konferencie pod názvom Readycon....

Pracovníci marketingu začali pracovať na projektoch v spolupráci so spoločnosťou AlfaBio, s. r. o.

Pracovníci marketingu začali pracovať na projektoch v spolupráci so spoločnosťou AlfaBio, s. r. o.

Aj napriek nepriaznivej situácii s pandémiou COVID19 začali žiaci II. E triedy realizovať prieskum trhu pre spoločnosť ALFA BIO, s. r. o.  ...

So Zákonom o živnostenskom podnikaní sme sa oboznámili priamo na Úrade živnostenského podnikania.

So Zákonom o živnostenskom podnikaní sme sa oboznámili priamo na Úrade živnostenského podnikania.

V štvrtom ročníku sa budeme venovať živnostenskému podnikaniu a prvé učivo, ktoré sme mali na odbornom výcviku zvládnuť...

Navštívili sme spoločnosť PayLess Consulting, s.  r.o.

Navštívili sme spoločnosť PayLess Consulting, s. r.o.

Na odbornom výcviku sme mali možnosť zúčastniť sa ďalšieho zaujímavého workshopu...

Brokeria – jedna z možností podnikania versus finančná gramotnosť

Brokeria – jedna z možností podnikania versus finančná gramotnosť

Našou úlohou na odbornom výcviku vo štvrtom ročníku je vypracovať podnikateľský plán...

Komunikácia veselo i vážne

Komunikácia veselo i vážne

Aj dnes  nás pani majsterka Vlasta Vilhanová v rámci vyučovania odborného výcviku vzala na ďalší poučný a zároveň...

SIDS prezentácie záverečných prác

SIDS prezentácie záverečných prác

V utorok 15. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnila slávnostná prezentácia ročníkových projektov...

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť

Dňa 14. 6. 2021 sa uskutočnila skúška - overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na elektrických...

Privítali sme vzácnu návštevu

Privítali sme vzácnu návštevu

V utorok, 9. októbra 2018,  sme v našej škole privítali výnimočnú a  vzácnu návštevu. Pozvanie nášho pána riaditeľa, Ing. Štefana Balogha, prijal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter...

50 rokov kvalitného vzdelávania

50 rokov kvalitného vzdelávania

„Čože je to päťdesiatka....“ Pod týmto názvom sa 20. júna 2018 v aule Obchodnej akadémie konala slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku Strednej odbornej školy informačných technológií...

Spoznaj svet manažmentu a informačných technológií

Spoznaj svet manažmentu a informačných technológií

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ 2020

Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ 2020

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch škôl je výchova k ochrane života a zdravia...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }