Komplexná modernizácia školy

V roku 2017  vydalo  Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR výzvu pod názvom:  „Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.“