VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Naša škola sa stane aj Centrom celoživotného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0

Naša škola sa stane aj Centrom celoživotného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0

9. januára 2023 sme sa dočítali v nitrianskych novinách, ktoré zverejnili článok pod názvom: Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici chcú zmodernizovať za takmer 4,4 mil. eur.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie

2021 EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra.

ZÁSTUPCOVIA BANSKOBYSTRICKÝCH SOŠ ČERPALI INŠPIRÁCIU  NA NAJLEPŠÍCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZLÍNSKOM KRAJI

ZÁSTUPCOVIA BANSKOBYSTRICKÝCH SOŠ ČERPALI INŠPIRÁCIU NA NAJLEPŠÍCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZLÍNSKOM KRAJI

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici je inštitúciou odborného vzdelávania a prípravy.

Prezenčný Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Prezenčný Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Za posledné dva roky sme si už zvykli žiť vo virtuálnom prostredí. Dištančné vyučovanie,  online porady, ale aj virtuálna prehliadka školy. V tomto školskom roku sme teda opäť privítali  návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej webovej stránke.

EuroSkills Graz 2021

EuroSkills Graz 2021

2021 EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra.

Školský rok 2021/2022 sme otvorili opäť tradične

Školský rok 2021/2022 sme otvorili opäť tradične

Aj keď si 1. septembra pripomíname Ústavu SR a tento deň je na Slovensku štátnym sviatkom, pred našou školou bolo rušno...

Nezisková organizácia Úsmev ako dar nás oslovila o spoluprácu

Nezisková organizácia Úsmev ako dar nás oslovila o spoluprácu

Prednedávnom Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie...

Adaptačný kurz – Kráľová 2021

Adaptačný kurz – Kráľová 2021

ak ako prváci na základnej škole stratení  v neznámom prostredí, tak i teraz, už  ako pätnásťroční, sme prvákmi na strednej škole, v novom systéme, medzi novými ľuďmi. Zisťujeme, že učitelia nám...

Prečo by sme vás mali prijať? Čo povedať na pracovnom pohovore? Vyskúšali sme si online.

Prečo by sme vás mali prijať? Čo povedať na pracovnom pohovore? Vyskúšali sme si online.

Žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty z III. E triedy sa na hodinách manažmentu už niekoľko týždňov venujú personálnemu manažmentu...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }