Image

Stredná odborná škola informačných technológií

Školskú samosprávu tvoria:

Rada školy / Rodičovská rada / Žiacka školská rada

Orgány školskej samosprávy upravuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Členovia rady školy

Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 Predseda

Bc. Iveta Hanková

 Podpredseda

Mgr. Dana Tomanová

 Člen zvolený za zamestnancov

Ing. Andrea Sámelová

 Člen zvolený za rodičov

Ing. Andrea Ševcová

 Člen zvolený za rodičov

Zuzana Bačová

 Člen zvolený za rodičov

Mgr. Marianna Kemková

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Romana Adamovičová

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Milan Bohuš

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Jakub Gajdošík

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Adam Bernát

 Predseda žiackej školskej rady

Členovia rodičovskej rady školy

I.A

Vladimíra Šuhajdová

I.B

Renata Jurčáková

I.C

Mgr. Monika Mojžitová

I.D

Martina Ďuričová

I.E

Michal Kravec

II.A

Ing. Marianna Galbavá

II.B

Alena Mladá

II.C

Zuzana Bačová

II.D

 Andrea Bačíková

II.E

Edita Filkorová

III.A

Mária Zelinová

III.B

Ľubomír Lapin

III.C

Mgr. Miroslava Surmová

III.D

Danuta Háčková

III.E

Ing. Blanka Lásiková

IV.A

Pavel Slavkov

IV.B

Mgr. Martin Žabka

IV.C

Daniela Majerová

IV.D

Ing. Štefan Lunter

IV.E

Zuzana Púpavová

Členovia školského parlamentu

Adam Bernát IV.C

 Predseda

Dominik Kaniansky II.D

 Podpredseda

Mgr. Janette Lunevová

 Koordinátor

Miroslav Weis I.A

 Pozorovateľ

Filip Lovič I.B

 Pozorovateľ

Thomas Mišura I.C

 Pozorovateľ

Šimon Senko I.D

 Pozorovateľ

Matúš Melicherčík I.E

 Pozorovateľ

Matúš Eštok II.A

 Člen

Ivan Chorčin II.B

 Člen

Daniela Kollárová II.C

  Člen

Chiara Tršková II.E

  Člen

Adam Pivarník III.A

  Člen

Martin Vigaš III.C

  Člen

Peter Nagy III.D

  Člen

Juraj Miroslav Oleríny III.E

  Člen

Michaela Salatnajová IV.A

  Člen

Samuel Juraško IV.B

  Člen

Štefan Chudý IV.D

  Člen

Stanislava Staníková IV.E

  Člen
Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

Školský parlament sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, prípadne koordinuje.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }