Školský podporný tím

SOŠ IT

Funkciou podporného tímu je vytvoriť partnerstvo prospešné pre žiaka, ktoré spoločnými silami navrhuje zmeny a ďalšie postupy. Čím lepšia je súhra všetkých zainteresovaných a čím väčšiu má podporu vedenia, tým skôr môžeme predpokladať pozitívne zmeny.
Image
Mgr. art. <br> Anita Baloghová
Mgr. art.
Anita Baloghová
Školský digitálny koordinátor

anita.baloghova@sos-it.sk

048/4341 207

Mgr. et Mgr.  <br> Peter Vaterka
Mgr. et Mgr.
Peter Vaterka
Školský psychológ

peter.vaterka@sos-it.sk

048/4341 421

Mgr. <br>Michal Ďuriš
Mgr.
Michal Ďuriš
Sociálny pedagóg

michal.duris@sos-it.sk

048/4341 421

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }