Súbory na stiahnutie vo formáte .pdf

Vyhlásené obchodné verejné súťaže 2022

OVS

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory