VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Maturita formalita?

Maturita formalita?

Toto sa hovorí každý rok, hoci maturita je jednou z najdôležitejších skúšok nášho života, pred ktorou má každý zmiešané pocity a strach. Ale po ukončení si aj tak povie známe slová „maturita - formalita." .

Škola končí, život volá

Škola končí, život volá

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Winners academy špeciál U26

Winners academy špeciál U26

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Ústretové vybavovanie zákazníka a výberové konania v I. E

Ústretové vybavovanie zákazníka a výberové konania v I. E

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky  sú za nami...

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú za nami...

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Financie jednoducho a z praxe

Financie jednoducho a z praxe

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Pomohli sme deťom zo sociálne slabých rodín

Pomohli sme deťom zo sociálne slabých rodín

Po niekoľkých týždňoch dištančného vyučovania a po vianočných prázdninách sa žiaci opäť vrátili do školských lavíc. Blíži sa polrok a tak je potrebné dobehnúť učivo, ktoré sa prebrať nestihlo, doučiť sa to, čo bolo na pochopenie ťažšie, ale hlavne získať známky, aby bolo z čoho uzatvárať. Klientski manažéri pošty z II. E si však mohli učivo poštových činností nielen zopakovať, ale aj precvičiť formou workshopu. .

Burza informácií

Burza informácií

Dňa 23. 11. 2021 sa naša škola prezentovala na online Burze informácií, ktorú organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne...

Mesiac strávený s partnerskou školou z Ostravy

Mesiac strávený s partnerskou školou z Ostravy

Ako už býva zvykom, jeseň každého školského roka je obdobím stretnutia a spolupráce našej Strednej odbornej školy...

Ústretové vybavovanie zákazníka s použitím techník asertivity v I. E

Ústretové vybavovanie zákazníka s použitím techník asertivity v I. E

Asertívne správanie a využívanie správnych  techník  asertivity nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka....

Štvrtákom pri rozhodovaní sa čo ďalej pomohol aj test profesijnej orientácie

Štvrtákom pri rozhodovaní sa čo ďalej pomohol aj test profesijnej orientácie

Na internete sa píše, že ľudia, ktorí poznajú svoj typ osobnosti a robia prácu, ktorá ich baví, majú v priemere ...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }