VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Možnosť vyskúšať si rozličné aktivity v rámci workshopu, ktorý pripravili pedagógovia našej školy, dostalo 29 záujemcov. 19. februára 2024 sa mohli stať na pol dňa žiakmi našej školy, otestovať potenciálnych učiteľov a pobudnúť v odborných učebniach. Žiaci mali na výber dve z nasledovných oblastí: dizajn mobilnej aplikácie, tvorba webstránky, 3D modelovanie, fotografovanie a úprava záberov v programe Adobe Photoshop a kreslenie.

Z bezprostredných reakcií účastníkov sa dalo vypozorovať, že sa im u nás páčilo. Oboznámili sa so základmi programovania, tvorby interaktívneho dizajnu, odfotili sa v školskom fotoateliéri a potom obrázok spracovali formou koláže do pripraveného pozadia. Na kreslení vytvorili pomocou svojich kresieb odznaky, ktoré si mohli odniesť domov alebo si vyskúšali kresbu zátišia.

Viacerí sa pýtali na uplatnenie po skončení školy a aj z úst žiakov, ktorí s workshopom pomáhali, sa dozvedeli, že je naozaj široké. V závislosti od záujmov je možné profilovať sa vo viacerých sférach. Naši absolventi sú špecialistami na rôznych pozíciách v praxi alebo študujú na vysokých školách – napríklad grafický dizajn, architektúru, masmediálnu komunikáciu, dizajn nábytku a interiéru, dizajn hier, informatiku... Tento stručný výpočet svedčí o tom, že vedomosti a zručnosti, ktoré dostanú na SOŠ IT, sú kvalitné a spolu s motiváciou učiteľov a žiakov rozvíjať sa sú základom ich budúceho smerovania.

Dúfame, že oťukávanie sa s ľuďmi a prostredím našej školy počas tohto workshopu bude pokračovať aj v budúcom školskom roku. Všetkým zúčastneným, ale i nezúčastneným držíme palce pri prijímacích skúškach a tešíme sa na stretnutie v septembri.
 
Pedagógovia, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii workshopu: Ing. Vladimír Cipov, PhD., Adam Cipka, Bc. Martin Fábry, Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD., Mgr. Lukáš Sihelský, Mgr. art. Matej Opálený. Za žiakov: Filip Lovič, Alexandra Biela, Vladimír Chromiak.
 
Image

Autor: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

Foto: archív SOŠ IT

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }