VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Workshop na hodine poštových služieb v II. E

Workshop na hodine poštových služieb v II. E

Po niekoľkých týždňoch dištančného vyučovania a po vianočných prázdninách sa žiaci opäť vrátili do školských lavíc. Blíži sa polrok a tak je potrebné dobehnúť učivo, ktoré sa prebrať nestihlo, doučiť sa to, čo bolo na pochopenie ťažšie, ale hlavne získať známky, aby bolo z čoho uzatvárať. Klientski manažéri pošty z II. E si však mohli učivo poštových činností nielen zopakovať, ale aj precvičiť formou workshopu. .

Spoločnosť CBRE, s. r. o. opäť poďakovala žiakom a škole za spoluprácu

Spoločnosť CBRE, s. r. o. opäť poďakovala žiakom a škole za spoluprácu

Pracovníci marketingu z  III. E triedy si mysleli, že verejnou prezentáciou ich činností končí projekt marketingovej komunikácie so spoločnosťou CBRE.

Úrad priemyselného vlastníctva SR nám môže patentovať nápad

Úrad priemyselného vlastníctva SR nám môže patentovať nápad

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Projekt Space

Projekt Space

Dňa 24. 02. 2022 sa v priebehu 3. vyučovacej hodiny uskutočnila interaktívna beseda s predstaviteľkami Rozvojovej agentúry BDSK.

15. ročník súťaže O POHÁR PREDSEDU OZ PŠaV

15. ročník súťaže O POHÁR PREDSEDU OZ PŠaV

Po dvoch rokoch a po uvoľnení pandemických opatrení sa uskutočnil už 15. ročník súťaže O POHÁR PREDSEDU OZ PŠaV na Slovensku v obrovskom slalome a v snowboarde na mieste Dolinky – Žiar v dňoch 25. a 26. 2. 2022.

Zamestnanci Colného úradu nám prezentovali ochranu práv duševného vlastníctva, ale aj značku pravosti

Zamestnanci Colného úradu nám prezentovali ochranu práv duševného vlastníctva, ale aj značku pravosti

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka

Po niekoľkých týždňoch dištančného vyučovania a po vianočných prázdninách sa žiaci opäť vrátili do školských lavíc. Blíži sa polrok a tak je potrebné dobehnúť učivo, ktoré sa prebrať nestihlo, doučiť sa to, čo bolo na pochopenie ťažšie, ale hlavne získať známky, aby bolo z čoho uzatvárať. Klientski manažéri pošty z II. E si však mohli učivo poštových činností nielen zopakovať, ale aj precvičiť formou workshopu. .

Naučili sme sa, ako vybaviť reklamáciu

Naučili sme sa, ako vybaviť reklamáciu

Súčasťou komunikácie so zákazníkom, asertívneho správania, ústretového vybavovania zákazníka, ale aj zvládania záťažových situácií je aj vybavovanie ...

Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov

Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov

V pondelok 8. novembra 2021 sme sa mali možnosť zoznámiť s absolventom našej školy Tomášom Krjakom. Niektorí ...

Finančné poradenstvo z OVB Slovensko

Finančné poradenstvo z OVB Slovensko

Dnes sme mali na odbornom výcviku možnosť vypočuť si prezentáciu pána majstra Viktora Kováčika, ktorý je zároveň bývalým žiakom našej školy...

Projekty pracovníkov marketingu v spolupráci s CBRE, s. r. o.

Projekty pracovníkov marketingu v spolupráci s CBRE, s. r. o.

Už od začiatku septembra začali pracovníci marketingu pracovať na dvoch najvýznamnejších  projektoch počas svojho štúdia...

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu

V štvrtom ročníku sa budeme venovať živnostenskému podnikaniu a prvé učivo, ktoré sme mali na odbornom výcviku zvládnuť...

Podnikanie v prírode verzus finančná gramotnosť

Podnikanie v prírode verzus finančná gramotnosť

Sotva sa prváci stihli ako tak adaptovať na nové prostredie školy a systém vyučovania v nej, zamenili školské lavice za monitory svojich počítačov...

Franchising a duševné vlastníctvo priamo z praxe

Franchising a duševné vlastníctvo priamo z praxe

Pandemické opatrenia v tomto školskom roku opäť zabránili žiakom absolvovať prezenčné vyučovanie. No nebolo to to jediné...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory