VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vymáhanie pohľadávok v O2

Vymáhanie pohľadávok v O2

Vymáhanie pohľadávok. Toto bola posledná téma učebných osnov na odbornom výcviku a my sme vedomosti...

Ochrana zákazníckych práv na Slovenskej pošte, a. s.

Ochrana zákazníckych práv na Slovenskej pošte, a. s.

Posledným učivom klientskych manažérov pošty na vyučovacom predmete poštové činnosti bolo colné konanie zásielok do cudziny a z cudziny...

Teambuilding  II. E na Starých Horách

Teambuilding II. E na Starých Horách

Posledné týždne školského roka na odbornom výcviku patrili príprave teambuildingu. Našou úlohou bolo získať lepšie zručnosti...

Exkurzia na Vyclievacom stredisku Slovenskej pošty, a. s.

Exkurzia na Vyclievacom stredisku Slovenskej pošty, a. s.

Posledným učivom klientskych manažérov pošty na vyučovacom predmete poštové činnosti bolo colné konanie zásielok do cudziny a z cudziny...

Práca s registračnými pokladnicami u mobilných operátorov

Práca s registračnými pokladnicami u mobilných operátorov

Len čo sme sa vrátili z trojtýždennej odbornej praxe, ktorú sme absolvovali v mieste nášho trvalého bydliska, sme na odbornom výcviku pokračovali v získavaní...

Distribúcia v spoločnosti GEIS SK Zvolen

Distribúcia v spoločnosti GEIS SK Zvolen

Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa konala od 22. do 25. apríla 2024, bola pre nás, štvrtákov, dôležitou udalosťou v našich školských životoch...

Plať menej so spoločnosťou PayLess

Plať menej so spoločnosťou PayLess

Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa konala od 22. do 25. apríla 2024, bola pre nás, štvrtákov, dôležitou udalosťou v našich školských životoch...

Jazykový pobyt v Londýne

Jazykový pobyt v Londýne

Cesta do Londýna bola vskutku nezabudnuteľným dobrodružstvom, ktoré začalo na Slovensku a prechádzalo naprieč niekoľkými európskymi krajinami...

Talent EXPO

Talent EXPO

Zatiaľ, čo poslední štvrtáci riešili komplexné úlohy v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky...

Vedenie obchodného rozhovoru a vybavovanie reklamácii v predajni Telekom

Vedenie obchodného rozhovoru a vybavovanie reklamácii v predajni Telekom

Aj v tomto školskom roku, od jeho začiatku, sa pracovníci marketingu z I. E tešili na workshop v spoločnosti...

TYPOWORKSHOP v Záhrade

TYPOWORKSHOP v Záhrade

V marci sme ôsmi žiaci odboru grafik digitálnych médií absolvovali ...

Aktivity na výstave Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot a ozveny miznúce v krajine

Aktivity na výstave Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot a ozveny miznúce v krajine

V rámci vyučovania v odbore grafik digitálnych médií sa žiaci 1. ročníka zúčastnili workshopu v knižnici Stredoslovenskej galérie na Dolnej...

Ako vytvoriť netradičný životopis

Ako vytvoriť netradičný životopis

Druhý polrok na odbornom výcviku patrí podnikovému manažmentu. Vytvorili sme si svoje fiktívne firmy...

Mali sme možnosť vidieť prácu s peniazmi

Mali sme možnosť vidieť prácu s peniazmi

Každý z nás pozná peniaze, ktoré slúžia ako výmenný prostriedok za všetky tovary...

Hry s knihou

Hry s knihou

V rámci vyučovania v odbore grafik digitálnych médií sa žiaci 1. ročníka zúčastnili workshopu v knižnici Stredoslovenskej galérie na Dolnej...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }