VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Zamestnanci Colnej správy SR medzi žiakmi II. E

Zamestnanci Colnej správy SR medzi žiakmi II. E

Aj v tomto školskom roku si zamestnanci Colnej správy SR, kpt. Stanislav Felner a kpt. Mgr. Zdenka Strmeňová našli čas, aby  žiakom II. E triedy prezentovali, čo sa môže stať, keď si nedajú na svoj nový produkt zaregistrovať  ochrannú známku, ale tiež práva duševného vlastníctva a ochranu spotrebiteľa. Tentokrát ich okrem pracovníkov marketingu pozorne počúvali aj klientski manažéri pošty, ktorí sa v súčasnosti venujú tiež colnej službe. 

Workshop, kde mali žiaci možnosť vidieť falzifikáty rôznych značiek a učili sa ako ich rozpoznať od originálnych výrobkov, už tradične žiakov zaujal a preto aj tentokrát prinášam ich postrehy a skúsenosti, ktoré počas tohto podujatia získali: „V dnešnej globalizovanej spoločnosti, kde obchod a komunikácia prekračujú hranice krajín, je duševné vlastníctvo stále dôležitejšou témou. V jednom z workshopov, kde   sme sa my, žiaci, ocitli v centre pozornosti, bol práve ten dnešný.  Navštívili nás colníci, aby nám poskytli bližší pohľad na problematiku duševného vlastníctva a prácu s falšovanými produktami. Duševné vlastníctvo zahŕňa práva spojené s intelektuálnymi tvorbami, vrátane patentov, ochranných známok, autorských práv a ďalších. Colníci nám vysvetlili, že tieto práva sú dôležité na ochranu tvorivosti, inovácií a spravodlivej hospodárskej súťaže. Jedným z najväčších problémov súčasného sveta je falšovanie produktov. Colníci zdôraznili, že falzifikáty nielenže ohrozujú ekonomiku a zamestnanosť, ale môžu tiež predstavovať riziko pre spotrebiteľov. Dnes nám demonštrovali, ako pracujú s falšovanými produktami a ako rozpoznávajú ich nezákonný pôvod. Colníci používajú moderné technológie, analytické nástroje a spolupracujú s inými krajinami na odhalení a zastavení distribúcie falšovaných produktov. Edukácia a informovanosť sú kľúčovými nástrojmi v boji proti tejto hrozbe. Návšteva colníkov nám poskytla jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sveta duševného vlastníctva a práce colníkov pri ochrane hospodárskej súťaže. Táto skúsenosť môže slúžiť ako inšpirácia pre budúcich odborníkov a podnikateľov na to, aby chránili a podporovali tvorivosť a inovácie.“ Tak to sú slová Niny Maruniakovej a za povšimnutie stojí aj názor Kristiána Plavca: „Zamestnanci Colnej správy nám priniesli falzifikáty rôznych známych značiek, od oblečenia cez elektrické spotrebiče, produkty z chránených rastlín a živočíchov až k súčiastkam na autá. Tento pohľad do problematiky falzifikátov a ochrany duševného vlastníctva nám umožnil lepšie pochopiť rozsah a vážnosť problému, s ktorým sa colníci denne stretávajú. Ich odborné vedenie nám pomohlo identifikovať rôzne formy porušení práv duševného vlastníctva a pochopiť dôležitosť dôkladnej kontroly tovaru pre ochranu spotrebiteľov a legitímnych obchodníkov.“

Sára Priebojová sa vyjadrila, že jedna z najzaujímavejších informácií bola, keď im kapitáni predstavili postup, akým prebieha kontrola zásielok. Každá zásielka musí prejsť röntgenovým skenerom, aby colníci mohli zistiť, čo sa v nej nachádza a to bez potreby manuálneho prezerania jednotlivých predmetov. Tento efektívny spôsob kontroly umožňuje rýchlo identifikovať podozrivé predmety. Následne sme sa dozvedeli, že veľké firmy, ktoré posielajú elektrotechniku, často pridávajú špeciálne nálepky na svoje zásielky. Tieto nálepky informujú colníkov, že daná zásielka nesmie prejsť röntgenovým skenerom, a preto sa musí preveriť fyzicky. Toto opatrenie je dôležité najmä pre citlivé elektrotechnické komponenty. Naša interakcia s pánom kapitánom Felnerom a kapitánkou Strmeňovou neskončila len pri prezentácii. Kapitáni nám veľkoryso poskytli priestor na otázky, na ktoré ochotne odpovedali. Bol to pre nás obohacujúci a vzdelávací zážitok.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci II. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }