Kritériá na prijatie SOŠ IT

Stredná odborná škola informačných technológií

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024 / 2025

PDF verzia dokumentu na stiahnutie:

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }