VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v dňoch 12. - 14. 9. 2022.

Pozdraviť žiakov v novom školskom roku prišiel aj podpredseda BB SK

Pozdraviť žiakov v novom školskom roku prišiel aj podpredseda BB SK

Život sa riadi rôznymi pravidlami a zákonitosťami. Jedným z nich je aj začiatok školského roka. Prichádza vždy po letných prázdninách a v kalendári mu je vyhradený 1. september.

Naša škola na EYOF 2022

Naša škola na EYOF 2022

Dňa 26.7.2022 naši žiaci z III.C Nikolas Sabadoš, Michal Surma, Adam Suja, Patrik Danihel, Martin Bayer a žiačka II.B triedy, Terézia Kamenská, reprezentovali našu školu na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.

Koniec školského roka opäť patril olympijskému dňu

Koniec školského roka opäť patril olympijskému dňu

Koncom školského roka 2016/2017 prišla na školu výzva zapojiť sa do realizácie projektu Slovenského olympijského výboru Olympijské festivaly Slovenska a zorganizovať Olympijský deň.

Teória verzus prax

Teória verzus prax

Prezentáciu získaných vedomostí pod týmto názvom pripravili na vyučovaní poštových činností klientski manažéri pošty z II. E.

SKÚŠKA Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  § 21

SKÚŠKA Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI § 21

Dňa 9. júna 2022 sa na našej škole - Strednej odbornej škole informačných technológií konalo overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21.

Maturita formalita?

Maturita formalita?

Toto sa hovorí každý rok, hoci maturita je jednou z najdôležitejších skúšok nášho života, pred ktorou má každý zmiešané pocity a strach. Ale po ukončení si aj tak povie známe slová „maturita - formalita." .

Škola končí, život volá

Škola končí, život volá

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Winners academy špeciál U26

Winners academy špeciál U26

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Ústretové vybavovanie zákazníka a výberové konania v I. E

Ústretové vybavovanie zákazníka a výberové konania v I. E

Dňa 12. apríla 2022 sa nám vďaka nášmu dlhoročnému „spolupracovníkovi“ Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telekom, podarilo zrealizovať hneď dva workshopy.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky  sú za nami...

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú za nami...

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

O ochrane práv duševného vlastníctva sme sa nedozvedeli len na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ale aj od zamestnancov Colnej správy SR.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory