VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Ďakujeme, škola!

Ďakujeme, škola!

Ani sme sa nenazdali a už je tu koniec nášho stredoškolského štúdia

Stále sa tešíme veľkému záujmu

Stále sa tešíme veľkému záujmu

Stále sa tešíme veľkému záujmu Už začiatkom decembra, kedy Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici organizovala Deň otvorených dverí, bolo zrejmé, že záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej škole bude opäť veľký.

Praktická časť maturitnej skúšky nás priblížila k cieľu

Praktická časť maturitnej skúšky nás priblížila k cieľu

Od písomných maturitných skúšok neubehol ani mesiac a pred nami bola už ďalšia časť, tentokrát praktická časť maturitnej skúšky.

Pracovníci marketingu z I. E si mali možnosť vyskúšať pracovné pohovory

Pracovníci marketingu z I. E si mali možnosť vyskúšať pracovné pohovory

Koľkokrát ste už boli na pracovnom pohovore, kde ste mali pocit, že sa vás personalista snaží vyviesť z miery alebo dokonca nachytať?

Investície, cesta k spokojnému životu

Investície, cesta k spokojnému životu

Na internete sa dočítame, že finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Turnaj v sedbale

Turnaj v sedbale

Dňa 18. 4. 2023 sa na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici konal turnaj žiakov stredných škôl, a to turnaj zmiešaných družstiev v sedbale. .

Franchising ako jedna z foriem distribúcie

Franchising ako jedna z foriem distribúcie

Utorok 28. 3. 2023 bol na našej škole bohatý na udalosti. Hneď po tom, ako sme sa rozlúčili so zástupcami Žilinskej univerzity, si žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy vypočuli aj prezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Npor. Martin Majetes a por. Stanislav Štuber, hoci ako sa na príslušníkov armády patrí, boli struční a jasní, v plnej miere zaujali pozornosť žiakov.

Finančná gramotnosť – prečo je pre nás potrebná?

Finančná gramotnosť – prečo je pre nás potrebná?

Po niekoľkoročnej odmlke sme dňa 30. 3. 2023 medzi nami opäť privítali Ing. Janu Crmanovú, oblastnú vedúcu OVB Slovensko.

Žilinská univerzita – jedna z možností budúceho smerovania našich štvrtákov

Žilinská univerzita – jedna z možností budúceho smerovania našich štvrtákov

V utorok 28. marca 2023 sme na našej škole opäť privítali zástupcov Žilinskej univerzity. Tentokrát z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. V jedálni našej školy ich privítali žiaci tretieho a štvrtého ročníka a pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh.

O absolventov našej školy majú záujem aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky

O absolventov našej školy majú záujem aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Utorok 28. 3. 2023 bol na našej škole bohatý na udalosti. Hneď po tom, ako sme sa rozlúčili so zástupcami Žilinskej univerzity, si žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy vypočuli aj prezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Npor. Martin Majetes a por. Stanislav Štuber, hoci ako sa na príslušníkov armády patrí, boli struční a jasní, v plnej miere zaujali pozornosť žiakov.

Písomky sú za nami...

Písomky sú za nami...

Štyri roky ubehli ako voda a moment, kedy sme ako vystrašení prváčikovia prekročili prah školy, sa pre nás stal len milou spomienkou. A zrazu, ani sme sa nenazdali, ocitli sme sa v laviciach, kde na nás čakali testy.

Pomáhať slabším sa dá aj cez učebné osnovy

Pomáhať slabším sa dá aj cez učebné osnovy

Tretiaci študijného odboru pracovník marketingu sa už niekoľko rokov učia realizovať nástroje marketingovej komunikácie v reálnych podmienkach. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

Prieskum trhu v ESC Banská Bystrica

Prieskum trhu v ESC Banská Bystrica

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať prieskum trhu s jednou z najprestížnejších marketingových spoločností, so spoločnosťou CBRE v Banskej Bystrici.

"Hour of Code"  - Hodina Programovania

"Hour of Code" - Hodina Programovania

V týždni od 5. do 11. decembra 2022 prebiehalo na našej škole podujatie Hodina programovania, ktoré sa koná každý rok počas Týždňa informatiky.

Odovzdávanie cien

Odovzdávanie cien

Dňa 9.12 sme spojili odovzdávanie cien za krajské kolo súťaže ZENIT v dvoch kategóriách a školskú súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }