VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vyskúšali sme si pracovné pohovory

Vyskúšali sme si pracovné pohovory

Druhý polrok na odbornom výcviku patrí podnikovému manažmentu. Vytvorili sme si svoje fiktívne firmy...

Stretnutie so zástupcami odboru školstva a reformy vzdelávania

Stretnutie so zástupcami odboru školstva a reformy vzdelávania

V utorok 19. marca 2024 sa členovia vedenia našej školy a traja pedagogickí zamestnanci stretli v zborovni učiteľov...

Prvú časť maturitnej skúšky už máme za sebou

Prvú časť maturitnej skúšky už máme za sebou

A je to tu. To, čo sa nám pred štyrmi rokmi javilo ako ďaleká budúcnosť, sa stalo ...

Prednáška kritického myslenia  v podaní zamestnancov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Prednáška kritického myslenia v podaní zamestnancov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

V stredu 6. 3. 2024 sme sa spolu so IV. E triedou zúčastnili prednášky zameranej na kritické myslenie. Našu školu navštívili zamestnanci z Technickej...

Financie jednoducho a z praxe

Financie jednoducho a z praxe

Počas dnešného odborného výcviku sme mali možnosť spolu s druhákmi zo študijného odboru klientsky manažér pošty zúčastniť sa v rámci preberania ...

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Budovanie vzťahov s verejnosťou alebo Public Relations bolo ďalšou časťou projektu pracovníkov marketingu...

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Aj v tomto školskom roku pracovníci marketingu z II. E triedy po oslovení 1000 respondentov, ktorí boli ochotní odpovedať na ich otázky...

Vianočný kvíz žiakov I. E triedy

Vianočný kvíz žiakov I. E triedy

V treťom ročníku sme začali jeden deň v týždni vykonávať odbornú prax na firmách. A hoci som mal vybratú inú firmu...

Návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej škole už tradične  vítal Mikuláš

Návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej škole už tradične vítal Mikuláš

V treťom ročníku sme začali jeden deň v týždni vykonávať odbornú prax na firmách. A hoci som mal vybratú inú firmu...

Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii Grafik

Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii Grafik

Dňa 9. 11. 2023 sa žiaci II. A, III. A a IV. A zúčastnili literárno-historickej exkurzie v mestách Sereď a Nitra

Workshop na tému Vizuálne efekty a compositing v podaní svetovo uznávaného Vladimíra Valoviča

Workshop na tému Vizuálne efekty a compositing v podaní svetovo uznávaného Vladimíra Valoviča

V súčasnosti sa každá škola snaží do vyučovania zaradiť rôzne inovatívne vyučovacie metódy, ktoré umožňujú rozvíjať kreativitu žiakov a dávajú im priestor na flexibilitu

Asertívne správanie a empatia sú jedinou cestou ako zvládnuť agresívneho zákazníka

Asertívne správanie a empatia sú jedinou cestou ako zvládnuť agresívneho zákazníka

Výcvik korektného reagovania na kritické, agresívne a provokujúce výroky zákazníka a tréning riešení simulovaných situácií so zákazníkom absolvovali pracovníci marketingu z I. E triedy formou workshopu, ktorý si pre nich pripravil Ing. Ján Krchňavý.

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Dňa 12. 10. 2023 bola žiakom SOŠ IT z odboru grafik digitálnych médií odprezentovaná činnosť a vízia firmy CBS ...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }