VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Srdečne ďakujeme všetkým...

Srdečne ďakujeme všetkým...

Srdečne ďakujeme

všetkým darcom a darkyniam, ktorí prispeli na zbierku pre nášho žiaka Ivana a pomohli mu tak po tragickej udalosti prekonať strach z budúcnosti. Taktiež patrí naša vďaka spontánne vytvorenému tímu pedagógov a spolužiakov, ktorí mu pomáhali a stále ho podporujú v snahe zvládnuť túto náročnú situáciu. Ivan našiel ubytovanie na školskom internáte a s tútorkou, v podobe triednej učiteľky Janette Lunevovej, sa snaží fungovať v novej životnej realite.

Špeciálne by sme sa chceli poďakovať Ľubomíre Turóciovej a Kristíne Raganovej za ich výnimočnú pomoc, ktorú nezištne a s maximálnym nasadením poskytli v prvých dňoch rodinnej tragédie.

Zároveň by sme vás chceli oboznámiť s novým číslom účtu, ktoré je na meno Ivana SK 87 1100 0000 0080 1842 3331 a ešte raz zo srdca poďakovať za každý prejav lásky a solidarity v tomto pre všetkých náročnom období.

Vedenie školy a kolektív zamestnancov a žiakov SOŠ IT

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }