VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa konala od 22. do 25. apríla 2024, bola pre nás, štvrtákov,  dôležitou udalosťou v našich školských životoch.

Počas dlhého čakania na výsledky z písomnej časti maturitnej skúšky  sme sa pustili do obhajoby projektov z odborného výcviku, na ktorých sme tvrdo pracovali od októbra minulého roka. Teda na príprave projektov pracovali žiaci zo študijných odborov pracovník marketingu, klientsky manažér pošty, správca inteligentných a digitálnych systémov a grafik digitálnych médií. Mechanikov  počítačových sietí a technikov informačných a telekomunikačných technológií čakala praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy, na ktorú sa museli tiež dôkladne pripraviť. My ostatní sme si už v októbri vyberali témy, na ktorých sme následne pracovali počas  školského roka. Aj keď niektorí z nás sme neboli so svojimi témami úplne spokojní, dokázali sme sa prekonať a vypracovať čo najlepšie maturitné práce.

Témy sme si museli, aj napriek tomu, že sme sa ich už učili, naštudovať,  pričom každý z nás musel absolvovať konzultácie s odbornými konzultantami, ktorí nás vždy smerovali správnym smerom. Táto fáza bola veľmi náročná, ale vďaka ich pomoci sme sa dokázali úspešne pripraviť. Povinné konzultácie, praktické spracovanie úlohy, prezentácia a príprava na obhajobu. To bolo to, na čo  sme mysleli každý deň.

Deň obhajoby nás naplnil očakávaním a napätím. Privítanie všetkých žiakov a predstavenie maturitných komisií bol prvý krok,  ktorým odštartovala táto časť maturitnej skúšky . Učitelia nám popriali veľa šťastia k obhajobe a od tohto okamihu sme cítili stúpajúci tlak, ktorý stále rástol.

Každý z nás mal na obhajobu svojho projektu k dispozícii pol hodinu, počas ktorej sme museli predviesť svoje zručnosti nadobudnuté počas štyroch rokov štúdia na našej škole.  Využili sme svoje komunikačné zručnosti, ale najmä znalosti zo štúdia a  z odborného výcviku. Napätie nás sprevádzalo po celý deň, ale každý z nás nakoniec úspešne odprezentoval svoju prácu a odpovedal na otázky členov maturitnej komisie...

Ja osobne som sa na tento deň veľmi tešila, pretože každá skúška ma v  živote vždy posunula dopredu. Bola som spokojná aj s výberom maturitnej témy, pretože som v nej mohla naplno využiť svoju kreativitu a znalosti. Keďže som na obhajobu bola pripravená, nepociťovala som žiaden stres. Bola som si takmer istá, že to dopadne dobre. Nakoniec to aj dobre dopadlo a úspešne som zvládla ďalšiu časť maturitnej skúšky. Moja rada pre ostatných je naozaj sa dobre pripraviť, pretože keď to viete, nemáte sa prečo stresovať a prezentovanie pôjde samé. No nie každý vie so stresom pracovať, a preto som bola zvedavá aj na pocity mojich spolužiakov:

Oliver Filkor zo  IV. E to prežíval takto: „Moje pocity počas maturitnej skúšky z odbornej praxe boli zaujímavé. Na začiatku dňa, kým  som čakal na to, kedy ma maturitná komisia zavolá,  som mal celkom stres, ale potom, ako som vošiel do učebne odborného výcviku a začal som prezentovať svoju prácu, stres zo mňa postupne opadával a začal som sa cítiť komfortnejšie. Obhajoba maturitnej práce mi do života dala viac istoty počas  prezentovania.“

Adrián Kyseľ zo IV. C pracoval na praktickej realizácii a prevedení komplexnej úlohy. „Na začiatku maturitnej skúšky sme si všetci vylosovali tému, z ktorej budeme maturovať. Po vytiahnutí témy sme sa presunuli do dielne, kde sme začali pracovať na zadaní, ktoré sme na záver prezentovali pred komisiou. Stále nemôžem zabudnúť na ten stres, ktorý som pociťoval počas celého dňa a ktorý opadol až po obhajobe mojej práce. Svoju prácu som ale úspešne zvládol. Rovnako ako moji spolužiaci.“

Po obhajobe sme čakali na vyhodnotenie s určitou nervozitou. Avšak všetci sme boli spokojní s výsledkom, čo bolo pre nás obrovským úspechom. Komisia nám popriala do života veľa úspechov a spokojne sme ukončili tento náročný deň, ktorý bol pre nás ďalšou dôležitou skúškou pred vstupom do dospelosti. Verím, že sme boli všetci s výsledkom svojej práce spokojní. Túto časť sme úspešne zvládli a teraz s trpezlivosťou očakávame poslednú časť, a to ústnu maturitu.

Autor: Natália Maťašová, IV. E

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }