VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prešli sme bránou k dospelosti

Prešli sme bránou k dospelosti

Maturita, brána k dospelosti a záver stredoškolského vzdelávania. Poslednú časť, ústnu maturitnú skúšku, sme absolvovali v čase od 20. do 24. mája 2024.  Tento týždeň bol vyvrcholením všetkých našich školských rokov, týždeň,  keď sme sa postavili pred maturitnú komisiu, aby sme preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Ústne sme maturovali z predmetov, ktoré tvoria základ našej vzdelanosti a odbornej prípravy: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a odborné predmety. 

Jednou z častí ústnych maturít bola skúška zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá preverila naše komunikačné schopnosti v rodnom jazyku, naše poznatky z literatúry a úroveň ovládania gramatiky. Príprava na túto skúšku zahŕňala čítanie  povinnej literatúry, písanie slohov a štúdium gramatiky.

Ďalšou časťou bola skúška z anglického jazyka, pretože v dnešnom svete je znalosť cudzích jazykov nevyhnutná, a preto bola táto skúška rovnako dôležitá ako skúška z nášho materinského jazyka. Na ústnej skúške sme museli preukázať nielen gramatické a lexikálne znalosti, ale aj schopnosť plynule a presvedčivo komunikovať.
Dôležitou častou bola aj ústna skúška z odborných predmetov. Tieto predmety sa líšili v závislosti od odboru, ktorý sme študovali a zároveň boli najdôležitejšie pre naše budúce profesionálne zameranie.

Maturitný týždeň bol pre nás obdobím intenzívneho stresu, napätia, ale aj očakávania a nádeje. Pre mnohých z nás to bola aj skúška našich schopností zvládnuť tlak a stres, ako aj našej pripravenosti preukázať všetko, čo sme sa počas štúdia naučili. Tento týždeň bol plný prebdených nocí, dlhých hodín prípravy a nekonečných opakovaní učiva. Bolo to obdobie, kedy sme sa museli spoľahnúť na naše vedomosti, schopnosti a pripravenosť, ale aj na podporu našich učiteľov, spolužiakov a rodín.

Pre nás všetkých bola maturita bránou k dospelosti. Bol to moment, kedy sme prešli z fázy študentov do fázy mladých dospelých, pripravených na nové výzvy a príležitosti. Maturita bola symbolickým ukončením jednej kapitoly našich životov a začiatkom novej. Bez ohľadu na to, či sme plánovali pokračovať v štúdiu na vysokých školách alebo vstúpiť priamo do sveta práce, maturitné skúšky boli pre nás kľúčovým momentom, ktorý nás pripravovil na budúcnosť.

Keď sa teraz obzrieme späť na maturitný týždeň, môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli. Tento týždeň nebol len o testovaní našich vedomostí, ale aj o prekonávaní našich obáv a neistôt. Bola to skúška našej vytrvalosti.

Autor: Natália Maťašová, IV. E

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }