VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie

Vysoká kvalita vzdelávania na našej škole bola uznaná označením COVP pre IKT

 Dňa 14. decembra 2022 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vydala rozhodnutie o udelení oprávnenia Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie. Oprávnenie používať označenie COVP je uznaním vysokej kvality školy a ocenením práce všetkých jej zamestnancov.

Po obhliadke priestorov školy a posúdením plnenia kritérií na získanie oprávnenia niesť označenie COVP odbornou hodnotiacou komisiou získala škola najlepšie hodnotenie.

Slovenská reprezentácia
Výbornú vybavenosť školy odbornými učebňami, laboratóriami a dielňami zameranými na IKT, vynikajúcich odborných učiteľov, ako aj spoluprácu s podnikateľskou sférou a profesijnými organizáciami, budeme využívať v rámci COVP nie len na vyučovanie našich žiakov, ale i na rôzne typy školení a rekvalifikáciu širšej odbornej a laickej verejnosti. Zameranie COVP je hlavne na oblasť Industry 4.0, Iteligentné technológie, Inteligentné systémy a Virtuálnu realitu. 
Slovenská reprezentácia

Autorka článku: Ing. Katarína Štrónerová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }