VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Úspech našej absolventky Silvie Ševcovej na medzinárodnej súťaži EuroSkills Gdańsk 2023

Úspech našej absolventky Silvie Ševcovej na medzinárodnej súťaži EuroSkills Gdańsk 2023

Súťaž EuroSkills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe, ktorá spája tých najšikovnejších mladých ľudí z celej Európy. EuroSkills je medzinárodná platforma určená pre mladých ľudí a pedagógov, ktorá vznikla za účelom podpory odborného a technologického vzdelávania v celej Európe. Súťaž spája malých ľudí, priemyselné odvetvia a pedagógov, aby dala mladým skúseným profesionálom šancu súťažiť a naučiť sa, ako sa stať najlepšími vo svojom obore.

Tentokrát sa súťaž konala v malebnom mestečku Gdańsk v Poľsku, v ktorom si mohli porovnať svoje zručnosti a skúsenosti tí najlepší z celej Európy. Do súťaže, ktorú tvorí 43 kategórií, sa zapojilo 576 súťažiacich z 32 európskych krajín. Súťažiaci boli vedení 572 expertami. Rovnako ako po minulé roky aj tento ročník Slovensko reprezentovali súťažiaci so svojimi expertmi v rôznych kategóriách. Slovensko a našu SOŠ IT reprezentovala tento rok v kategórii Graphic design technology naša minuloročná absolventka a výherkyňa celoštátnej súťaže ZENIT v grafike Silvia Ševcová.

Každý ročník súťaže začína veľkolepým otváracím ceremoniálom, ktorý v každom divákovi zanechá silnú motiváciu pre nasledujúce náročné súťažné dni. Samotná súťaž trvá celkovo tri dni, počas ktorých majú všetci súťažiaci možnosť predviesť, čo dokážu najlepšie. Silvii Ševcovej sa podarilo v konkurencii výberu 16-tich najlepších grafikov  Európy (výhercov národných kôl) umiestniť na krásnom 11-tom mieste. Toto krásne umiestnenie je dôkazom toho, že naši mladí absolventi patria medzi špičku aj v medzinárodnom meradle. Ďalším úžasným úspechom pre Silviu Ševcovú bol zisk medaile  Best of nation za slovenský tím.

Úspešná cesta za medzinárodným úspechom Silvie Ševcovej začala účasťou na slovenskom kole súťaže ZENIT v kategórii Grafik. Do súťaže ZENIT sa s našimi žiakmi zapájame už tradične každý rok najmä v kategóriách Webdeveloper a Grafik. Kategória Grafik je zameraná na praktické overenie skúseností a zručností v oblasti tvorby digitálnej a tlačovej grafiky. Silvii Ševcovej sa podarilo na celoštátnom kole uspieť v dvoch ročníkoch, kde sa umiestnila na druhom a o rok neskôr na prvom mieste. Výhercovia slovenského národného kola v súťaži ZENIT získavajú možnosť byť súčasťou slovenskej reprezentácie na medzinárodnej súťaži EuroSkills. Výhra  celoštátneho kola teda Silvii otvorila cestu na medzinárodnú súťaž EuroSkills, v ktorej Slovensko a našu školu reprezentovala v kategórii Graphic design technology.

EuroSkills je medzinárodnou platformou pre európske krajiny, v ktorej majú možnosť súťažiť len tí najlepší z najlepších vo viac ako 40-tich odboroch. EuroSkills je vo všetkých ohľadoch zavŕšením niekoľkoročných príprav súťažiacich a tvrdej práce Expertov, ktorí jednotlivých súťažiacich pripravujú.

Našej absolventke teda srdečne gratulujeme k medzinárodnému úspechu a teší nás, že jej krásne umiestnenie sa na medzinárodnej súťaži takýchto rozmerov dokazuje kvalitu vzdelávania a prípravy našich žiakov.

Nájdite si teda chvíľku a pozrite si tie najlepšie zábery zo súťaže a užite si s nami úžasnú atmosféru, ktorá panovala na medzinárodnej súťaži EuroSkills v Gdańsku počas súťažných dní.

Na začiatok krátke video z otváracieho ceremoniálu, v ktorom uvidíte aj náš slovenský tím:
Opening Ceremony highlights

A nakoniec si nezabudnite pozrieť aj Closing ceremony, na ktorej boli vyhlásené výsledky všetkých kategórii a kde uvidíte aj našich medailistov:

Autor a foto: Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }