VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Winners academy špeciál U26

Winners academy špeciál U26

Minulý týždeň sme počas odborného výcviku obhajovali svoje projekty na praktickej časti maturitnej skúšky. Tréma a stres nás trochu vyčerpali a preto sme dnes s radosťou privítali správu, že nás ešte pred odchodom zo  školy čaká jeden workshop pod názvom Winners intrapodnikanie U26 pre mladých, ktorý nám možno ukáže cestu nášho budúceho smerovania.  Zo spoločnosti Winnersgroup k nám zavítal pán Mgr. Pavol Bielik a pani Ing. Petronela Jariabková, od ktorých sme sa hneď v úvode dozvedeli, že spoločnosť Winnersgroup sa zaoberá poskytovaním komplexných finančných služieb. Poskytujú finančné sprostredkovanie v rôznych segmentoch ako napríklad zabezpečenie bývania, sporenie na dôchodok, zabezpečenie rodiny, poistenie majetku, sporenie pre deti, bankové produkty, finančná rezerva, investície a lízing. V každom segmente finančného trhu pôsobia profesionáli finančného sprostredkovania, ktorí vďaka kvalitným finančným programom dokážu zabezpečiť splnenie cieľov svojich klientov.

Workshop sa realizoval  najmä formou diskusie. Na začiatku sme mali odpovedať na otázku, aké máme plány po ukončení strednej školy. Potom sme  sa snažili definovať svoj dreamjob, teda aká je naša vysnívaná práca. Na základe odpovedí na tieto otázky sa nás pán Pavol Bielik snažil priviesť k tomu, aby sme začali premýšľať nad svojou budúcnosťou a snažili sa uskutočniť dobré rozhodnutia, ktoré môžu náš život viesť k lepšiemu. Upozornil aj na fakt, že je potrebné si čo najskôr začať odkladať peniaze na dôchodok z dôvodu nepriaznivého demografického a ekonomického vývoja spoločnosti už v súčasnosti.

Manažéri tejto spoločnosti nás oboznámili s ich systémom Pytagoras, ktorý slúži ako umelá inteligencia na analýzu  a počas workshopu sme dostali ponuku zapojiť sa do programu intrapodnikania s Winnersgroup a absolvovať školenie U26, ktorého súčasťou  je odborné, ale aj  biznis vzdelávanie. Po absolvovaní tohto vzdelávania je možný rýchly kariérny postup.

Workshop bol zaujímavý, množstvo informácií nabáda k zamysleniu sa a všetko, čo sme sa dozvedeli, nám bolo sprostredkované zaujímavým spôsobom. Pán Bielik hovoril veľmi fundovane a dokázal reagovať veľmi profesionálne na akúkoľvek našu otázku. Takíto ľudia sú určite inšpiráciou a som rada, že sme dnes mali opäť možnosť dozvedieť sa niečo nové.

Autorka: Tatiana Vozárová, IV. E

Foto: Lucie Púpavová, IV. E

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }