VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Matejov dom - stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach, celkovo 470 m2 výstavnej plochy, ako aj moderný klimatizovaný depozitár na vrchných podlažiach a v podkroví.

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

A práve spomínanú expozíciu mali možnosť na vlastné oči vidieť aj naši žiaci, konkrétne žiaci I. C triedy, ktorí sa 7. 4. spolu s vyučujúcimi vybrali po dlhšom kovidovom vákuu do priestorov Stredoslovenského múzea. Veríme, že sa im expozícia páčila a aspoň trošku rozšírila ich vedomostný obzor.

Autorka: Mgr. Zuzana Zajacová

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }