VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Štvrtáci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

V marci mali štvrtáci možnosť preukázať svoje jazykové znalosti v externej časti a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka. Už počas čakania na výsledky tejto skúšky  nadišiel čas, keď prezentovali  svoje odborné a profesionálne zručnosti. Posledný aprílový týždeň totiž patril praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Niektorí obhajovali svoje  vlastné projekty, iní  svoje zručnosti preukázali formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy a boli aj takí, ktorí obhajovali svoju súťažnú prácu. Po trojročnej prestávke, kedy sme žiakom z dôvodu pandemických opatrení vypočítavali priemery prospechu z maturitných predmetov a tak stanovili známky, ktoré boli výsledkom ich štvorročného úsilia, sme sa opäť vrátili ku klasickým maturitným skúškam. Štvrtáci opäť pristúpili k zelenému stolu, slávnostné šaty zdobila zelená stužka nádeje  a členovia maturitných komisií pozorne sledovali ich výkony. Ale aj spôsob prezentácie a v snahe čo najlepšie uspieť trémou spôsobené nepresnosti, ku ktorým boli zhovievavejší ako v minulosti. Snažili sa totiž zohľadniť fakt, že žiaci získali väčšiu časť svojich zručností formou dištančného vzdelávania.

Aj keď sme vedeli, že majú veľkú trému, zaujímalo nás, čo počas tejto skúšky dospelosti prežívali. Prinášame pocity niekoľkých z nich: „V dňoch 25. – 28. apríla sa na našej škole konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V týchto dňoch sme obhajovali maturitné projekty, na ktorých sme pracovali od začiatku školského roka pod vedením našich konzultantov. Prezentovanie vlastného projektu pred maturitnou komisiou bolo pre mňa aj pre mojich spolužiakov veľmi stresujúce. Mala som veľkú trému aj napriek tomu, že som maturovala formou obhajoby súťažnej práce. Obhajovala som svoju prácu, s ktorou som sa umiestnila pred dvomi rokmi na krajskom kole súťaže SOČ.  Som rada, že aj napriek tréme sa nám všetkým v našej triede podarilo túto skúšku zvládnuť. Je dobré si vyskúšať obhájiť svoju prácu, pretože neskôr, na vysokej škole, nám táto zručnosť určite pomôže. Za túto skúsenosť som vďačná a myslím si, že každého z nás tento zážitok posunul vpred.“ To sú slová Tatiany Vozárovej, pracovníčky marketingu zo IV. E.  Prinášame aj pocity dvoch technikov informačných a telekomunikačných technológií zo IV. C. Richard Závodský povedal: Aj napriek dvom rokom mimo školy počas Covidu-19 som praktickú časť hravo zvládol. Veril som, že si vytiahnem to, na čo som bol najviac pripravený, a to sa mi aj podarilo. Niektorí moji spolužiaci ale až také šťastie nemali a prešli len s odretými ušami. Samotné vypracovanie úlohy prebehlo viac menej bez problémov a obhajoba pred komisiou bola tiež hračka. Mojou úlohou bolo nakonfigurovať počítačovú sieť s použitím CISCO zariadení. Zvládnutie praktickej maturitnej úlohy mi dalo pocit motivácie aj naďalej pokračovať v oblasti, z ktorej som maturoval a tiež dobrý pocit na srdci, že som to zvládol tak, ako som si predstavoval, teda na výbornú.“ 

Jeho spolužiak Martin Šramko si vylosoval tému  Bytové rozvody: Ráno sme sa stretli v dielni, dúfajúc, že si vytiahneme otázku, ktorú budeme vedieť najlepšie. Ja osobne som bol v maximálnom kľude a vedel som, že nech si vytiahnem čokoľvek, niečo tam spravím. Nakoniec som si vytiahol zapojenie bytového rozvodu, čo ma celkom potešilo. Rozbeh bol trochu pomalší, ale potom sa to začalo podobať na prácu maturanta. Boli tam síce menšie zaváhania, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Prezentácia práce pred komisiou bola príjemná a nebolo pre mňa prekvapením, že som dostal najlepšie hodnotenie zo skupiny.“

Grafik digitálnych médií zo IV. A Kristián Očkaják obhajoval vlastný projekt na tému Digitálne menu. „Pocity z obhajoby vlastnej práce som mal celkom vyrovnané. Tým, že som si dobre  rozvrhol čas, som nemal vôbec stres.  Vyskytlo sa síce niekoľko problémov, ktoré sa ale nakoniec vyriešili a všetko dopadlo tak, ako malo. Hoci som pracoval sám, potreboval som na natáčanie veľmi veľa rôznych ľudí. Bolo to o to náročnejšie.  Predstavu o svojej práci som však mal už od momentu, kedy som si vybral tému. Najväčší problém bolo písanie  dokumentácie, pri ktorej nás, našťastie, usmerňovali aj učitelia. Počas obhajoby som nemal vôbec stres, pripravil som si dopredu poznámky a na obhajobu som išiel pripravený. Prezentácia maturitnej práce prebehla bez komplikácií. Nakoniec si komisia pozrela film, ktorý bol súčasťou môjho maturitného projektu. A po  vyhodnotení  všetkých prác sme spokojne odišli domov.“

 

Veríme, že spokojní odídu aj po poslednej, teoretickej časti maturitnej skúšky, ktorá ich čaká od 23. mája 2022. Dovtedy im však budeme držať palce.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Zuzana Lišuchová

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }