VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Škola končí, život volá

Škola končí, život volá

Tému pracovných pohovorov, ale hlavne prípravu na pracovné pohovory si pracovníci marketingu z I. E vyskúšali opäť formou workshopu v  Centre voľného času  Junior v Banskej Bystrici, kde ich privítala  Mgr. Janette Bursová, ktorá sa tejto téme venuje už niekoľko rokov.  Netradičné životopisy, či motivačné listy našich žiakov zaujali a kreativita, s ktorou pristupovali k ich vytvoreniu opäť svedčí o tom, že  predmet svojho štúdia si vybrali správne. A ako to vnímali oni?

Ľuboš Matuška: „Dnešná prednáška sa mi veľmi páčila z niekoľkých dôvodov. Najviac ma zaujal životopis v podaní Web stránky, ktorý posielal Slovák pre firmy do Silicon Valley. Svoj životopis poňal trochu inak a bol jedinečný, čím dosiahol svoj sen. Tiež ma bavili aktivity, ktoré sme si vyskúšali. Prvá aktivita spočívala v tom že sme mali odpovedať na niekoľko otázok, ktoré sa týkali našich schopností. Druhá, skupinová aktivita  spočívala vo vytvorení netradičného  životopisu. Ten som tvoril s Ivanom Sebastiánom Kováčom a podarilo sa. Jednotlivé silné stránky boli napísané na  klávesnici a celý životopis bol vlastne jeden veľký počítač.  Pani lektorka nás svojim prednesom zaujala,  nikto sa nenudil a myslím, že si každý z nás niečo užitočné odniesol do budúcnosti.“  

O úspešnosti tohto podujatia svedčia aj slová Hany Raučinovej:  „Moje dojmy z dnešného dňa sú veľmi príjemné a písanie kreatívneho životopisu bolo naozaj zábavné. Prekvapilo ma, čo všetko je dôležité pri pracovnom pohovore. Workshop, ktorý som dnes absolvovala bol plný zaujímavých informácií a veľa som sa nového aj dozvedela. Mnoho z toho využijem aj v budúcnosti. Napísanie našich vlastností v čom sme dobrí bolo pre mňa trocha ťažšie. Nečakané otázky, ktoré môžu prísť na pracovnom pohovore nás naozaj všetkých prekvapili a spoločnými silami sme sa snažili na ne odpovedať. Písanie kreatívneho životopisu v skupinkách s mojimi spolužiačkami ma veľmi bavilo, využili sme pri tom svoju kreativitu. Dúfam, že v budúcnosti budem mať viac takýchto prijemných skúseností.“

 Svoje nadšenie neskrýva ani Robo Mydlo: Jedným slovom wau! Bolo to niečo úžasné. Absolvovali sme už veľa skvelých workshopov, no tento jeden som si zamiloval a ostane mi v hlave ešte veľmi dlho ako pekná spomienka.  Tento odbor si stále viac a viac obľubujem, neskutočne ma baví komunikácia s ľuďmi, riešenie problémov a diskusia o nich, spoznávanie nových ľudí a možnosť stále sa zdokonaľovať. Naučili sme sa robiť netradičné životopisy, skúšali sme reagovať na rôzne nečakané otázky. Bolo to neskutočný zážitok. Pochopil som, že písanie  životopisu nemusí byť iba nuda ale vie to byť naozaj zábava. Uvažovali sme nad logickými otázkami, snažili sme sa prísť na ich vyriešenie a okrem toho, že to bolo veľmi zábavné, to bolo aj veľmi poučné. Toľko informácií čo nám paní lektorka odovzdala, no klobúk dole.“  

Klaudia Kružliaková a Lucia Homolová sa potrápili vyriešením úlohy  akým by  chceli byť super hrdinom a prečo keď dáme do 100 stupňovej vody cestoviny tak sú mäkké a vajíčko je tvrdé?  Prekvapilo ich, že aj takého otázky im  môžu položiť na pracovnom pohovore a aj informácia, že netradičné životopisy viac zaujmú zamestnávateľov a je len malá pravdepodobnosť, že skončia v koši. Rovnako pozitívne hodnotili toto podujatie aj ďalší žiaci z I. E. Ich aktivita a záujem o danú problematiku potešili nielen mňa ako vyučujúcu,  ale svoje uznanie a pochvalu im vyjadrila aj Mgr. Janette Bursová, ktorá si ich netradičné životopisy ponechala ako príklady pre ďalšie skupiny účastníkov tohto workshopu.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }