VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu v CBRE, s. r. o.

V stredu, 11. mája 2022, žiaci II. E triedy, študijného odboru pracovník marketingu, prezentovali na odbornom výcviku výsledky prieskumu trhu. Na tomto projekte pracovali už od začiatku školského roka a prieskum bol zameraný na nákupné správanie sa návštevníkov Europa Shopping Center v Banskej Bystrici.  Na  spolupráci sa dohodli so spoločnosťou CBRE, s. r. o., ktorá toto nákupné centrum spravuje a aj výsledky svojej práce prezentovali manažérom tejto spoločnosti Margaréte Saktorovej a Marekovi Polomskému. Nie však tradične, v priestoroch našej školy, za prítomnosti mladších spolužiakov, ale priamo v spoločnosti CBRE, s. r. o., Banská Bystrica. Zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová si však našla čas a prišla za vedenie školy podporiť našich žiakov. Pozrieť sa na nich prišla aj triedna učiteľka Mgr. art. Marianna Mlynarčíková, ArtD. A tak tréma a stres zo svojho prvého verejného vystúpenia boli menšie.  

V príjemnom prostredí modernej spoločnosti, kam ich pani majsterka Bc. Vlasta Vilhanová priviedla,  päť pracovníkov marketingu so všetkou zodpovednosťou pristúpilo ku svojmu prvému ozajstnému manažérskemu  vystúpeniu a prezentovalo výsledky svojej práce. Skutočný záujem manažérov spoločnosti CBRE, s. r. o. o priebeh prieskumu a jeho výsledky pomohol odbúrať trému už počas ich vystúpenia a tak po poďakovaní našich žiakov za príležitosť, ktorú dostali, nasledovala diskusia a hodnotenie  práce žiakov. Uznanie a obdivné slová, ktoré zazneli nielen z úst  manažérov spoločnosti, ale aj pani zástupkyne a triednej učiteľky, žiakov nesporne potešili a motivovali do ďalšej práce. Pán Marek Polomský sa im snažil priblížiť prácu manažéra a upozornil ich aj na to, že každá manažérska činnosť znamená vystúpenie zo zóny svojho komfortu. Ale aj na fakt, že cesta, ktorú si vybrali, je správna, pretože marketing je všade okolo nás.

Ani ich práca však neostala bez ocenenia a týždeň neskôr im pani majsterka a pani zástupkyňa odovzdali darčekové karty Europa s kreditom 20 €.

A ja verím, že táto skúsenosť posunula našich druhákov na svojej profesionálnej dráhe o veľký kus ďalej.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }