VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

Prvé verejné manažérske vystúpenie pracovníkov marketingu z III. E

Na odbornom výcviku sa snažíme teoretické vedomosti získané v škole pretaviť do praktických zručností v čo najreálnejších podmienkach. Preto veľa činností realizujeme v spolupráci s partnerskými firmami a výsledky týchto činností potom žiaci prezentujú nielen svojim mladším spolužiakom a členom vedenia školy, ale aj manažérom jednotlivých spoločností. Prvé veľké verejné vystúpenie ich čaká už v prvom polroku druhého ročníka, keď prezentujú výsledky prieskumu trhu. To sa nám však v minulom školskom roku z dôvodu  pandemických opatrení nepodarilo. V treťom ročníku pokračujú realizáciou nástrojov marketingovej komunikácie.

Aj tohtoroční tretiaci si mali možnosť vyskúšať reklamu podporu predaja, PR podujatie a osobný predaj v Európa SC v Banskej Bystrici, ktoré spravuje spoločnosť CBRE. Práve tá poskytla darčekové poukážky deťom z rodín postihnutých koronakrízou prostredníctvom neziskovej organizácie Úsmev ako dar, kde sme zrealizovali PR podujatie. Potom už len spracovali výsledky svojich činností do prezentácie v programe PowerPoint a čakalo ich ich prvé verejné vystúpenie. Vyučovanie aj v tomto školskom roku prebiehalo sčasti dištančne, no napriek podmienkam, ktoré sme mali pri realizácii prác, sme sa s odhodlaním pustili do príprav. Tie sprevádzal nielen pocit zodpovednosti a z neho vyplývajúci stres,  ale aj veľká tréma. Hlavne keď sa do zborovne učiteľov v pavilóne D1 začali vo štvrtok 24. 3. 2022 schádzať hostia. Neboli to len ich mladší spolužiaci, ale aj vedenie Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, marketingový manažér CBRE, marketingová manažérka pre Europa SC, regionálna manažérka neziskovej organizácie Úsmev ako dar a ich sociálna pracovníčka. Preto boli žiaci veľmi vďační za povzbudivé slová riaditeľa školy Ing. Štefana Balogha hneď v úvode prezentácie, ktoré im vo veľkej miere pomohli odbúrať stres.

Nakoniec to zvládli, o čom svedčili aj reakcie ďalších hostí. Slová chvály nepočuli len z úst Michala Bariaka, marketingového manažéra CBRE,  Margaréty Saktorovej, marketingovej manažérky pre Europa SC, Eriky Mazúchovej,   regionálnej manažérky neziskovej organizácie Úsmev ako dar, ale aj Ing. Stanislava Garaja,  zástupcu riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť, ktorý sa zúčastnil takéhoto  podujatia po prvýkrát. A možno práve tento úspech bude ich veľkou motiváciou do ďalších aktivít.

Svoje prvé veľké manažérske vystúpenie majú teda za sebou. A aké pocity v nich zanechalo, nám prezradila Mária Kosoňová: „Bola to príležitosť, na ktorú určite nikto z nás nezabudne, všetci sme sa niečo nové naučili a zároveň nás to posunulo vpred. Aj napriek tréme, ktorú mal každý z nás, sme to zvládli a teším sa na ďalšie podobné príležitosti.“ 

Pridali sa ja ďalší. Ladislav Čierny povedal:  „Bolo super zažiť to, aj keď tréma tam bola,  keďže prítomní boli manažéri a vedenie školy. Cítim však,  že mi to dalo veľa a aj  komunikačné zručnosti sa mi  zlepšili. Najviac ma potešil záverečný prejav od pána Bariaka. Atmosféra bola úžasná a myslím si,  že som to zvládol perfektne. Som na seba hrdý.  Teším sa na ďalšie podobné príležitosti. Som vďačný, že som si mohol vyskúšať prezentovanie na celkom inej úrovni.“ 

Podobné pocity mala aj Kamila Révayová: „Vďaka úvodným slovám pani majsterky tam bola super atmosféra. Tiež  podpora  pána riaditeľa ma motivovala a potešil ma názor všetkých  hostí na náš výkon.  Som vďačná za túto skúsenosť.“ 

A k spolupráci s našou školou sa následne vyjadril aj Michal Bariak, marketingový manažér CBRE. Citujem: Radi by sme sa vám v mene CBRE aj EUROPA SC poďakovali za spoluprácu aj v tomto školskom roku. Prezentácia žiakov na tému Využitie marketingových nástrojov v reálnych podmienkach bola veľmi dobre pripravená, spracovaná aj odprezentovaná. Táto spolupráca a získané informácie sú prínosom aj pre našu spoločnosť a nastavenie marketingovej stratégie a komunikácie so zákazníkmi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé školské projekty. Verím, že spoločne vychovávame budúcu generáciu vašich žiakov a našich zákazníkov.

 Zároveň sme sa radi osobne stretli a zoznámili aj so zástupcami neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Prisľúbili sme im spoluprácu do budúcna aj na ďalších projektoch a tiež  finančnú podporu z našej strany.“
 
Teší nás, ak sme prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov s verejnosťou. Veď aj to bolo predmetom našej činnosti. A ak sme svojou trochou pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú, teší nás to o to viac.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }