VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Pomohli sme deťom zo sociálne slabých rodín

Pomohli sme deťom zo sociálne slabých rodín

Po úspešnom zvládnutí reklamnej kampane na darčekovú kartu Europa a realizácii programu podpory predaja, začali pracovníci marketingu z III. E triedy pracovať na realizácii PR podujatia. Skôr ako sa pustili do budovania dobrého mena spoločnosti CBRE, s. r. o., ktorá spravuje Europa SC v Banskej Bystrici, starostlivo vyberali objekt svojho záujmu, teda tých, ktorí najviac potrebujú  pomoc. Spoločnosť CBRE totiž poskytla na túto dobročinnú aktivitu darčekové poukážky v hodnote 250 €.

Rozhodnutie padlo na neziskovú organizáciu Úsmev ako dar, s ktorou sme začali prednedávnom spolupracovať. Najprv sme sa stretli s regionálnou manažérkou tejto spoločnosti Bc. Erikou Mazúchovou, aby sme vybrali cieľovú skupinu.  Práve od nej sa žiaci dozvedeli, že táto nezisková organizácia poskytuje pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Mladým ľuďom a deťom z centier pre deti a rodiny, sociálne slabším rodinám s deťmi a deťom zo znevýhodnených rodín, ktorým  poskytuje nielen finančnú pomoc, ale  sprístupňuje im aj zdravotnú starostlivosť či lieky. Vo forme špecializovanej odbornej pomoci poskytuje pomoc aj obetiam trestných činov. Aby dokázali pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú, Úsmev ako dar spolupracuje s viacerými partnermi. Žiaci sa rozhodli, že pomôžu deťom z rodín postihnutých koronakrízou. A to nielen darčekovými kartami, ale aj vlastnými darčekmi. Preto  sa  štvrtok 10. 2. 2022 už od rána niesol v duchu príprav na toto podujatie. Žiaci priniesli nielen knihy, hračky a sladkosti, ale aj šatstvo a sponzorskými darčekmi prispela a organizácia Geis SK a Úrad priemyselného vlastníctva SR.

V poobedných hodinách už naše kroky smerovali na Severnú ulicu č. 4 v Banskej Bystrici,  kde Úsmev ako dar sídli. Tu nás už čakali štyri zamestnankyne, ktoré okrem malého pohostenia pripravili žiakom aj prezentáciu svojej činnosti a  malé darčeky. Po tomto príjemnom prekvapení im žiaci predstavili svoj program – vlastnú poéziu, ktorá bola ódou na ich prácu a ďakovný list, v ktorom okrem iného uviedli: „Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“ Slová si požičali od Václava Havla. No pomáhať nedokáže každý. Aj preto náš obdiv a uznanie  patrí všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorým ľudské osudy nie sú ľahostajné, pretože práve oni sú tí, ktorým poskytovanie pomoci spôsobuje radosť a úsmev na tvári. V rámci nášho školského projektu sme sa mali možnosť stretnúť s  manažérkou regionálnej pobočky v Banskej Bystrici Bc. Erikou Mazúchovou, ktorá nám priblížila činnosť tejto neziskovej organizácie, ale aj osudy rodín, ktoré ich pomoc potrebujú. Vtedy sme si uvedomili, koľko vecí vnímame ako samozrejmosť a  osudy týchto ľudí nás chytili za srdce. Pochopili sme, s akou zanietenosťou im títo úžasní ľudia  z Úsmevu ako dar pomáhajú a aj my sme sa rozhodli prispieť svojou troškou - zapojením Úsmevu ako dar do nášho projektu s Europa Shopping Center v Banskej Bystrici a tak sa stať aspoň na chvíľu členmi tohto skvelého tímu.

Za túto možnosť a za všetkých, ktorým pomohli, ktorým práve pomáhajú, ale aj za tých, ktorým ešte len pomoc poskytnú, im patrí naša úcta a veľké poďakovanie. A po týchto dojímavých slovách nasledovalo ešte jedno prekvapenie. Medzi žiakov zavítal aj Dávid Jakub, dlhodobý dobrovoľník, jeden z radov z tých, ktorým v minulosti úsmev ako dar tiež pomáhal. A  toto stretnutie inšpirovalo našich žiakov k úvahám, aby sa aj z nich stali aspoň príležitostní dobrovoľníci.

Autori: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV
Foto: Amália Boháčová, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }