VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

50 rokov kvalitného vzdelávania

50 rokov kvalitného vzdelávania

„Čože je to päťdesiatka....“ Pod týmto názvom sa 20. júna 2018 v aule Obchodnej akadémie konala slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku Strednej odbornej školy informačných technológií. 

Celý program sa niesol v duchu  predstavovania tých najväčších úspechov a najúspešnejších žiakov školy za posledných päť rokov. Je to čas, ktorý uplynul od poslednej oslavy, kde boli prezentované udalosti a úspechy za predchádzajúcich 45 rokov. Hlavnými protagonistami  celého programu boli valasi Maťko a Kubko, ktorí pásli ovce na neďalekej lúke.  Keď videli prichádzať hostí a žiakov našej školy, uvedomili si, že by sa aj oni mali vzdelávať. Začali uvažovať o výbere školy a nakoľko  v aule OA prebiehala oslava 50. výročia SOŠ IT z neďalekej Tajovského ulice, tu v Banskej Bystrici,  začali sa zaujímať o to, čo škola ponúka. Oslovili preto moderátorov programu Andreu Zemánkovú a Tomáša Krjaka, aby im prezradili, aké študijné odbory škola ponúka, v akých oblastiach sa môžu realizovať, aké úspechy dosahujú naši žiaci v rôznych odborných, ale aj športových súťažiach a moderátori im zároveň  predstavili aj tých najtalentovanejších žiakov školy. Preto všetci, ktorí prijali pozvanie a  zúčastnili sa tejto slávnostnej udalosti, ale aj žiaci a zamestnanci školy, mohli vidieť vystúpenie folklórneho súboru Heľpan, kde tancuje naša žiačka Mirka Medveďová, finalistu veľkolepej televíznej šou Zem spieva Kristiána Boháčika s Detským folklórnym súborom Prvosienka z Banskej Bystrice, skvelého heligonkára a speváka Reného Čierneho, ale aj herecké umenie Michala Kozelského. Do toho všetkého hrala nemenej skvelá hudobná skupina pod vedením Jána Urama v sprievode svojich spolužiakov Tomáša Rafaja a Matúša Tučeka. Demonštrovali tiež  kreatívny prístup k vyučovaniu a interaktívne pôsobenie učiteľov a žiakov počas vyučovania v podaní Márie Šipulovej, Mareka Krausa a Mgr. Jána Hôreckého.  Mohli si  vypočuť aj recitáciu víťazky Kováčovej Bystrice Viktórie Kulifajovej, ale aj tvorbu Richarda Zliechovského, ktorý sa  stal absolútnym laureátom XIII. ročníka tejto súťaže. Atmosféru pri prezentácii športových úspechov dotvárali roztlieskavačky Janka Bystrianska a Dominika Dišková.

Celý program sa, ako inak, skončil happy endom, keď Kubko a Maťko prezradili, že oni už vlastne sú žiakmi našej školy a vzápätí sa diváci dozvedeli, že v týchto úlohách sa im predstavili Kevin Csapszki a Juraj Ondrejmiška.  Nasledovala recitácia oslavnej básne napísanej k výročiu školy  v podaní Tomáša Krjaka a ich spoločné prianie, aby škola fungovala ešte ďalších 50 rokov. Veď čože je to päťdesiatka.... Počas tejto známej piesne za búrlivého potlesku všetci účinkujúci nastúpili opäť na pódium. Program skončil  a my všetci sme dúfali, že sa im páčil a že sme našich hostí zaujali. Vzápätí nás o tom presvedčili tí, ktorí sa ujali slova hneď po slávnostnom príhovore Ing. Štefana Balogha, riaditeľa školy.  Slovami chvály nešetrili Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, Ing. Marína Spirová, PhD., riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, absolvent našej školy, Prof. Ing. Peter Brída, PhD., v súčasnosti prodekan pre výskum a zahraničné vzťahy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity,  náš bývalý absolvent, ale ani  Ing. Dana Mažgútová, PhD., špecialista trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti Trexima Bratislava, zaoberajúcej sa spracovaním dát a prognózami na trhu práce, ktorá vo svojom príhovore ocenila hlavne  dlhoročnú a korektnú spoluprácu s vedením a pedagógmi našej školy, ale aj poskytovanie kvalitného vzdelania, ktoré zabezpečuje absolventom žiť plnohodnotný život a upevňuje ich pozíciu na pracovnom trhu. Svojej škole sa prihovorila aj absolventka Viktória Kulifajová, študentka Prešovskej univerzity, ktorá  vyzdvihla, že SOŠ IT tvorí hlavne kolektív skvelých ľudí, ktorí dokážu rozšíriť obzory žiakov, posúvať ich hranice a vypúšťať do sveta lepšie osoby. Poďakovala aj za možnosť rozvíjať svoju kreativitu a aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu už počas štúdia na našej škole.
 
Na záver prinášame ešte názor PhDr. Angeliky Slovákovej zo Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici: „Ako zástupkyňa partnerskej spoločnosti som sa zúčastnila na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia vzniku SOŠ IT v Banskej Bystrici. Keď som vstupovala do auly OA, bola som plná očakávaní. Už pri vstupe ma očarilo príjemné privítanie krojovaného mládenca so svojou krásnou partnerkou. Po krátkom, ale pútavom príhovore pána riaditeľa, sa začala viac ako 70-minútová akčná prehliadka toho najlepšieho, čo nám žiaci, či už súčasní alebo bývalí,  mohli ukázať.  Rocková hudba vystriedala heligonkára z Terchovej, nasledovali krásne tanečnice z Heľpy, detský folklórny súbor či roztlieskavačky, ktoré nenechali chladným nikoho v preplnenej hale. Búrlivý potlesk sprevádzal aj nádherný prednes poézie či prózy s otvoreným koncom.... Na chvíľu sme sa preniesli aj do budúcnosti, a to  s talentovanými IT-čkármi a manažérmi, ale tiež  do minulosti prostredníctvom  čierno-bielych fotografií z čias otvorenia školy. A to všetko za veľmi príjemného a temer profesionálneho  moderovania šikovných tretiakov. Aj Kubko a Maťko v pekných slovenských krojoch nielenže podali skvelý výkon, ale svojím humorom  pobavili  všetkých prítomných. Perličkou už bola  len  jedáleň plná dobrôt a príjemných ľudí. Je zrejmé, že na SOŠ IT v Banskej Bystrici všetci vedia, čo majú robiť, ako to majú robiť a robia to na najvyššej možnej úrovni. “

 

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a Matej Pobežal z II. A

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }