COVID 19 - dôležité informácie

Dôležité informácie

Aktuálne informácie SOŠ IT

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám.

Dôležité upozornenie pre žiakov:

  • Žiaci vstupujú do budovy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk
  • Žiaci z oranžových okresov podľa COVID semaforu odovzdajú pri vstupe triednemu učiteľovi písomné potvrdenie o bezpríznakovosti.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }