VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

OSTRAVA

OSTRAVA

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS + medzi školami Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici a Střední školou teleinformatiky v Ostrave.

Nedeľa 13. októbra 2019, žiaci 3. ročníka odborov MPS, TITT a GDM sa o 13:00 hod.  stretávajú na hlavnej vlakovej stanici v Banskej Bystrici, odkiaľ presne o 13:34 hod. odchádzajú do Ostravy. Střední škola teleinformatiky sa stane ich domovom na najbližšie dva týždne.

Ostrava je ako po iné roky  zaradená v programe ERASMUS+ ako jedna z viacerých možností pre žiakov našej školy zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu. Tento rok je výučba zameraná hlavne na oblasť telekomunikácií, presnejšie zapojenia a konfigurácie bytových telefónov od českého výrobcu Czechphone Pavelek.

            Hneď po príchode do stanice Ostrava-Svinov nás privítala Mgr. Dagmar Szpandrzyková, zástupkyňa riaditeľa pre oblasť výchovy a správy internátu, ktorá nám podala základné inštrukcie týkajúce sa nášho pobytu na škole. Unavení po dlhej ceste sme sa zúčastnili spoločnej večere, vybalili svoje veci na pridelených izbách, osprchovali sa a šup do postele, aby sme ráno boli plní síl. Veď na druhý deň nás čakalo zoznámenie sa s vedením školy a zaujímavá prehliadka Ostravy.

            Zoznámenie sa konalo v zasadacej miestnosti, kde sme postupne spoznali pána riaditeľa Ing. Pavela Zubeka, pána zástupcu Mgr. Milana Němca, a už spomínanú pani Dagmar Szpandrzykovú. Dozvedeli sme sa veľa o samotnej škole, o jej histórii, o súčasnom fungovaní a o našom programe, ktorý nás od tejto chvíle čaká. Výučba bude doplnená okrem telefónov aj o programovanie mikroprocesorov Arduino a zváranie optických vlákien. Čerešničkou na torte má byť exkurzia vo firme Czechphone, aby sme na vlastné oči videli proces návrhu a výroby telefónov, ich komponentov a čiastočne tiež nahliadli do stratégie firmy pri uvádzaní jej výrobkov na trh. Boli sme prevedení priestormi školy, aby sme sa vedeli ľahšie zorientovať pri hľadaní učební, v ktorých bude naša výučba prebiehať.

            Po výdatnom obede sme spoločne prechádzali ulicami Ostravy a nevynechali ani miesto mestskej radnice a jej cca 85 m vysokej veže, odkiaľ sme celé mesto mali ako na dlani. Dozvedeli sme sa veľa informácií o jeho histórii, banskej činnosti a železiarstve. Bolo zaujímavé počúvať, ako počet obyvateľov z pôvodných 300 stúpol za niekoľko rokov na približne 300 000. Mesto je krásne, čisté a priestranné. Hneď potom sme mali možnosť prvýkrát popustiť uzdu svojej nákupnej horúčke, poprechádzať sa námestím a jedným z najväčších obchodných centier v Ostrave – Karolínou. Mimochodom, vedeli ste, že pôvodne na jeho mieste stála koksovňa, ktorá mala tento názov?

Image

V utorok sme už naplno začali zarezávať v školských laviciach. Našou úlohou bolo počas prvého týždňa osadiť jednotlivé komponenty danej konfigurácie bytových telefónov na pracovný panel, prepojiť ich vhodne zvolenou kabelážou a na záver ich správne nakonfigurovať. Nebolo to až také jednoduché, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Veď sme museli vychádzať z predloženej schémy zapojenia, ktorú sme museli vedieť prečítať a pretransformovať do reálneho zapojenia, a tiež sme si museli kabeláž vopred pripraviť a osadiť príslušné konektory. Sme hrdí na to, že sa nám to v stanovenom čase aj podarilo zrealizovať.

            Aby sme však nesedeli celé dni len na vyučovaní, ostravské vedenie myslelo aj na náš voľnočasový program. Mali sme možnosť zúčastniť sa napr. cvičení na lezeckej stene, bojov v miestnej laser aréne a bowlingu so žiakmi telekomunikační školy. Na záver týždňa sme mohli naplno zrelaxovať v neďalekej plavárni. Niektorí si zvolili tento typ oddychu, iní si zahrali tenis, florbal či basketbal v telocvični a v areáli internátu.

Ani sme sa nenazdali a víkend bol pred nami. Najviac nás potešila informácia o dlhších vychádzkach a možnosti ráno sa do sýtosti vyspať. Veď raňajky boli pre nás pripravené až na desiatu hodinu. Počas víkendu sme absolvovali návštevu železničného múzea, kde sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať riadenia vlakovej súpravy na trenažéri, ktorý navyše obsahoval reálne železničné trate v okolí Ostravy. Keďže všetci boli veľmi šikovní a prejavili zručnosť pri ovládaní vlaku, škole bol udelený aj certifikát rušňovodiča. Ešte zopár fotiek pri historickej parnej lokomotíve a hor sa na obed. Ten sa uskutočnil v thajskej reštaurácii, v tradičnom ázijskom prostredí. Nedeľa bola venovaná návšteve ostravskej ZOO. Po trojhodinovom putovaní jej uličkami sme boli dostatočne zrelí na krátky spánok na internáte, pretože večer sme boli vedením pozvaní na spoločnú večeru v neďalekej sídliskovej pizzerii. Večery sme si organizovali sami a podarilo sa nám aj celkom dobre zabaviť na jednej z miestnych diskoték.

            Od pondelka opäť v školských laviciach, začíname programovaním mikroprocesorov Arduino a oživovaním našich prvých projektov. Od vyučujúceho sme dostali základné sady s prepojovacou doskou, niekoľkými senzormi, vodičmi a súčiastkami. Prvé zapojenia boli jednoduché, riadili sme blikanie diódy, neskôr sme si vytvorili jednoduchý syntetizátor zvukov, pomocou ktorého tí šikovnejší generovali známe melódie. Nakoniec sme použili senzor merania vlhkosti a ním namerané hodnoty vypisovali na LCD displej.

Počas druhého týždňa na nás čakala aj zaujímavá exkurzia vo firme Czechphone, výrobcu bytových telefónov, s ktorými sme počas vyučovania pracovali. Jej pracovníci nám predstavili všetky fázy výroby telefónov od ich návrhu, testovania, osadzovania dosiek plošných spojov, cez skladanie, balenie až po samotnú expedíciu. Ide o relatívne malú rodinnú firmu, ktorá ale pôsobí v celej Českej republike i na Slovensku a so svojimi produktami pomaly preráža aj do sveta. Po ceste domov sme sa zastavili na prehliadke vojenských betónových bunkrov, ktoré v dĺžke cca 260 km chránili severnú hranicu krajiny. Musíme uznať, že išlo o dokonale premyslený systém obrany štátu, ktorý bol len veľmi ťažko v tej dobe prekonateľný. Okamihy tej doby a ťažkú prácu vojakov nám so zanietením a veľmi podrobným výkladom sprostredkoval sprievodca tohto múzea.

            Po príchode sme sa stretli aj s vedením našej školy, ktoré nás potešilo svojou návštevou a prišlo si pozrieť prezentáciu výsledkov výučby, ktoré sme dosiahli počas uplynulých dní. Spracovanie materiálov k prezentácii a zostrihanie názorných videí boli v plnej réžii našich štyroch grafičiek. Po absolvovaní prezentácie, sme mali všetci dobrý pocit z dobre vykonanej práce, pretože sa páčila ako nášmu vedeniu, tak aj vedeniu Telekomunikační školy, a taktiež nám. Po nej sme pokračovali v diskusii a môžeme povedať, že sme strávili veľmi milé popoludnie.

            Týždeň sme ukončili pozvoľna vyučovaním z oblasti optiky. Pán učiteľ pre nás pripravil niekoľko zaujímavých aktivít od zvárania optických vlákien, cez meranie útlmu na optickom zvare a meranie útlmu zostavenej optickej trasy. Aj sme si zasúťažili a traja najlepší si odniesli sladké odmeny.

            Vyučovanie je za nami, taktiež voľnočasové aktivity. Posledné popoludnie je už len v našej réžii, aby sme mohli nakúpiť darčeky, suveníry, prípadne si ešte pozrieť miesta, ktoré sa nám najviac páčili, ale i tie, ktoré  sme ešte len vidieť chceli. Veď po večeri nás už čaká len balenie, upratovanie a ráno dlhá cesta domov. Musíme povedať, že sme prežili krásne dva týždne, sem-tam bezstarostné, kde sme sa ale veľa naučili, veľa videli a zažili. Budeme na Ostravu ešte dlho spomínať.

            Za spoluprácu by sme sa na záver chceli poďakovať aj grafikom, ktorí celý program postupne dokumentovali vo forme fotografií a videí a z vyhotovených materiálov pripravili pútavé prezentácie a finálne videá použité pri prezentovaní výsledkov projektu počas návštevy vedenia z našej školy.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }