VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

NEMECKO

NEMECKO

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS + medzi školami Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici a Andreas Gordon Schule v Erfurte / Nemecko.

Nie je nič krajšie a oslobodzujúcejšie, než cestovanie. Cestovanie vás dobije novou energiou, skvelými zážitkami a vašu hladinu endorfínov vystrelí na maximum. Svet je predsa plný prekrásnych miest, ktoré by bola škoda nevidieť na vlastné oči.

Cestovanie je úžasné. Spoznáte nový kraj, novú kultúru, nových ľudí, nový spôsob života a eventuálne aj nový jazyk. Dnes je cestovanie veľmi in a kto necestuje, akoby ani nežil. A prečo cestovať s Erasmom? Kto to je ten Erasmus? V prvom rade je to Erasmus Rotterdamský. Učenec, ktorý veľa cestoval a spoznával svet. V našom prípade to je výmenný program Európskej komisie a rozhodne je jej najúspešnejší.

Image
Rok 2018
Aj dvanásť žiakov tretieho ročníka našej školy, Strednej odbornej školy informačných technológií, spolu s dvoma pedagógmi, sa v čase od 4. 6. 2018 do 16. 6. 2018 zúčastnilo na programe Erasmus+. Škola, ktorá sa na dva týždne stala našim domovom, sa volá Andreas Gordon Schule v nemeckom meste Erfurt v centrálnom Nemecku - Durínsku, (nem. Freistaat Thüringen). Thüringen je spolková krajina v strede Nemecka s rozlohou 16 175 km² a s 2,5 mil. obyvateľmi. Na východe a juhovýchode hraničí so Saskom, na severe a severovýchode so Saskom-Anhaltskom , na severozápade s Dolným Saskom, na západe s Hesenskom , na juhu s Bavorskom . Jej hlavné mesto je Erfurt.

Projekt, ktorí naši žiaci riešili, sa volal Model čističky odpadových vôd. Úlohou našich žiakov bolo vyriešiť dve úlohy. Prvá úloha bola vymodelovať a na 3D tlačiarni vytlačiť modely jednotlivých blokov ČOV. Druhá úloha bola naprogramovať počítač Arduino tak, aby sa pomocou potenciometra rozsvecovali LED diódy na jednotlivých blokoch a krokové motory nastaviť tak, aby sa spúšťali po nastavených časových úsekoch. Aby žiaci mali predstavu, ako čistička pracuje, navštívili sme čističku neďaleko mesta Erfurt. Tu si žiaci vypočuli odborný výklad činnosti ČOV a vykonali exkurziu v areáli čističky. Potom nasledovalo skutočné modelovanie a tlačenie na 3D tlačiarni, programovanie a ladenie programu do finálnej podoby. Výsledok svojej práce potom naši žiaci odprezentovali pred riaditeľom AGS, p. Pohlemanom, pedagógmi a žiakmi AGS. Vo svojom príhovore riaditeľ AGS, p. Pohleman, vysoko ocenil prácu našich žiakov, ich záujem o zadanú tému a poďakoval sa všetkým za príkladný prístup k zadanej problematike. Projekt Erasmus+ nie je len riešenie zadanej témy, ale aj spoznávanie nových priateľov, spoznávanie krajiny, jej histórie, kultúrnych pamiatok, výmena skúseností, a taktiež príležitosť naučiť sa nový jazyk, prípadne sa v ňom zlepšiť.
Ako sa hovorí: „Je čas prísť, ale je aj čas odísť.“ Po štrnástich dňoch sa náš pobyt v Erfurte končí. Tešíme sa domov, na svojich kamarátov a priateľov, ale ťažko sa nám odchádza od nových priateľov, s ktorými sme strávili prekrásne chvíle v škole aj mimo nej. Auf Wiedersehen Erfurt, auf Wiedersehen všetci, ktorí ste s nami v Erfurte boli: Jozef Acs, Marcel Banár, Dominik Bobák, Michael Ftáček, Martin Marcinek, Henrieta Serafínová - žiaci III. D triedy; Andrea Bačíková, Natália Bednárová, Michal Mareta, Dávid Peprik - žiaci III. A triedy; Tomáš Krjak, Lucia Laurová - žiaci III. E triedy a Mgr. art Matej Opálený, Ján Kasan - majstri odbornej výchovy.
Autor: Ján Kasan, majster OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }