VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Druhý pilier je venovaný Pohyblivej grafike a filmu:

Druhý pilier je venovaný Pohyblivej grafike a filmu:

Je navrhnutý pre žiakov, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať oblasti filmového spracovania, natáčaniu promo videí, video reklame, vizuálnym efektom, animácii, pohyblivej grafike (motion graphics) a samozrejme 3D grafike. Žiaci sa od druhého ročníka postupne oboznámia s Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Animate, Adobe Character a s 3D programom Blender. 

Po oboznámení sa s balíčkom programov od Adobe sa naučia pracovať balíkom programov od Autodesk. Počas štúdia si vyskúšajú tlač 3D modelov, 3D skenovanie, natáčanie v GreenScreen učebni s profesionálnym vybavením a prácu s virtuálnou realitou. Počas štúdia sa žiaci môžu stať účastníkmi školskej televízie alebo školského rádia. Získajú prax v oblasti živého vysielania pre televíziu alebo tvorbu živých podcastov.
Viac o Animácií
V rámci práce sa žiak oboznámi z viacerými metódami spracovania animácie. Žiak sa naučí vytvárať ako ručne kreslené animácie tak digitálne spracované animácie. 

Práca s ručne kreslenou animáciou - frame by frame pozostáva z ručne kreslených obrázkov - jednotlivých snímkov spojených  do väčšieho celku prostredníctvom ktorých sa následne vytvára ilúzia pohybu. Takto spracované animácie je možné použiť nielen na tvorbu kreslených animovaných filmov ale aj na spracovanie animovaných titulkov a doplnenie videí o ručne spracovanú grafiku. Pomocou ručne spracovaných animácií sa naučia žiaci vytvárať napríklad pohyblivé postavičky alebo GIF animácie ako napríklad pohyblivé ikonky.

V prípade digitálnej animácie sa žiak učí vytvárať od jednoduchých kľúčových animácii (tvorených rozpohybovaním objektov) až po zložité animácie dopĺňajúce  videá (napríklad dynamické 3D titulky vo filmoch alebo animácie podporujúce myšlienku videa pomocou motion grafiky).

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }