VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Tretí pilier sa týka oblasti UX | UI dizajnu, kódovaniu a tvorbe webstránok:

Tretí pilier sa týka oblasti UX | UI dizajnu, kódovaniu a tvorbe webstránok:

Je pre žiakov, ktorí uprednostňujú systém, postupnosť a logické myslenie. V tejto časti sa žiaci naučia dizajn a programovanie webstránok od jednoduchého tagovania v jazyku HTML5, cez štylizáciu stránok prostredníctvom CSS3 a Bootstrap. Vo vyšších ročníkoch sa v skriptovacom jazyku JavaScript naučia vytvoriť  webové aplikácie a cez jazyk PHP sa naučia vytvárať dynamickú webstránku  a  spracovanie dát v databáze MySql. Okrem toho, je táto časť zameraná aj na UX a UI dizajn moderných aplikácii a tvorby web-obchodov v redakčnom systéme Wordpress. 

Samozrejme sú aj ďalšie časti v odbore GDM, ktoré sme si zatiaľ nespomenuli napríklad.: Ekonomika a podnikanie, ktorá má žiakov za úlohu oboznámiť s dôležitými termínmi ako občiansky zákonník, zákoník práce, dane a poplatky. Podmienky a spôsob založenia živnosti , s.r.o., a mnoho iných potrebných informácií, ktoré mu v budúcnosti uľahčia začať v danej oblasti podnikať.  Samostatnou časťou je aj technické vybavenie počítačov, kde sa žiaci oboznámia s hardwarom  počítača. Akú konfiguráciu PC potrebujeme v dnešnej dobe na strih videa a čo všetko má vplyv na 3D renderovanie.

Je dôležité si uvedomiť, že žiak v odbore GDM si prejde všetkými oblasťami, ktoré sme si vyššie spomenuli. V budúcnosti sa však môže zamerať na tú oblasť, ktorá ho najviac bavila a tú neskôr ďalej rozvíja
Viac o UI a UX dizajn
Pri práci s UI a UX grafikov sa žiaci naučia pravidlá tvorenia dizajnu web stránok a aplikácií. Prejdú postupne od základného rozloženia až po plnohodnotnú tvorbu UI dizajnu, tzn. každej interakcie, animácie a možnosti navrhnutéhu projektu. 

Rovnako si prejdú aj procesom prípravy súborov pre kódera, následnej aj samotným programovaním stránky. 

Výsledné práce je možné využiť ako dizajn pre web stránky. UI a UX návrhy pre zákazníkov, či firmy.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }