VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier predstavuje Propagačná grafika:

Prvý pilier predstavuje Propagačná grafika:

Tento pilier je určeným žiakom, ktorí radi kreslia, ilustrujú, fotografujú alebo inak povedané, chcú sa venovať obrazovému spracovaniu. V teoretickej i v praktickej rovine sa postupne oboznámia s dejinami grafického dizajnu, so základmi kreslenia, s navrhovaním písma a s typografiou, s tvorbou komiksov a viacstranových publikácií (časopisov a kníh). Osvoja si pravidlá a princípy firemnej identity, budú vedieť navrhnúť logo a reklamné tlačoviny. Jednou zo získaných zručností bude i schopnosť prípravy marketingového plánu firmy.

Žiaci sú vedení ku kreatívnemu spracovaniu preberaných tém a tiež ku konceptuálnemu premýšľaniu o výtvarných problémoch v rámci vizuálnej komunikácie. Vyskúšajú si tvorbu od návrhu až po odovzdanie do tlače, teda po finálny produkt. 

Žiaci sa počas štyroch rokov oboznámia vždy s najnovším balíkom programov Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Snahou všetkých pedagógov je, aby si žiaci z tohto kurzu odniesli do života čo najviacej praktických a teoretických vedomostí a zručností.
Viac o práci s fotografiou a retušou
Žiaci sa samozrejme neučia len fotografovať, ale aj fotografie spracovať. Počas štúdia sa naučia fotografie nielen upravovať farebne, ale aj retušovať.

Pri prácach s Photoshopom sa naučia pripraviť fotografie do tlače, upraviť vyváženie bielej ako aj kontrastu a mnoho ďalších farebných úprav. Všetky tieto znalosti sa im zídu pri práci grafika, editora alebo fotografa.

Retuš fotografií je veľmi dôležitou súčasťou v každom ohľade. Využíva sa v grafickom, aj printovom priemysle a v neposlednom rade každý z nás potrebuje retušovať fotografiu z detstva alebo nevydarenú fotografiu… S týmto všetkým si naši žiaci samozrejme vedia poradiť.

Pri práci s rastrovou grafikou sa veľký priestor venuje fotografii. Žiaci sa naučia prácu so zrkadlovkou, osvoja si poloautomatické a manuálne režimy. Naučia sa zásady tvorby a použitia fotografického obrazu a osvoja si zásady kompozície. Vyskúšajú si prácu so svetlami a bleskami v školskom fotoateliéri a naučia sa ich používať. Vyskúšajú si fotografovanie portrétov a produktov, ale aj rôznych školských akcií. Čaká ich aj bohatá paleta fotografických úprav (retušovanie, aplikácia efektov, maskovanie...).

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }