VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Pozdraviť žiakov v novom školskom roku prišiel aj podpredseda BB SK

Pozdraviť žiakov v novom školskom roku prišiel aj podpredseda BB SK

Život sa riadi rôznymi pravidlami a zákonitosťami. Jedným z nich je aj začiatok školského roka. Prichádza vždy po letných prázdninách a v kalendári mu je vyhradený 1. september. V tomto školskom roku však žiaci hneď na jeho začiatku získali bonus v podobe jedného dňa prázdnin navyše. Oficiálny začiatok pripadal totiž na piatok, a preto sa brány škôl otvorili až v pondelok 5. 9. 2022.

Aj keď sme sa zobudili do pomerne chladného rána, čoskoro slnečné lúče sľubovali ďalší pekný deň.  Nič teda nebránilo tomu, aby sa 554 žiakov, z ktorých 270 našlo na štyri roky svoj prechodný domov v Školskom internáte, stretlo na školskom ihrisku, kde zoradený podľa jednotlivých tried spolu so svojimi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy,  čakali na príhovory členov vedenia školy. Okrem pána riaditeľa, Ing. Štefana Balogha, zástupkyne pre teoretické vyučovanie, Ing. Miriam Popovičovej,  zástupkyne  riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, Ing. Kataríny Štrónerovej,  zástupcu  riaditeľa  školy  pre  technicko-ekonomickú  činnosť,        Ing. Stanislava Garaja a vedúceho školského internátu, Mgr. Richarda Kreutza, sa  tejto slávnosti zúčastnil aj podpredseda BBSK, Mgr. Ondrej Lunter.

Žiaci, ktorí sa dva mesiace nevideli a chceli si vyrozprávať svoje zážitky  z prázdnin, spozorneli už pri prvých tónoch štátnej hymny, ktorá bola dôstojným začiatkom slávnostného otvorenia tohto školského roka. Po odznení jej posledných tónov sa ujal slova Ing. Štefan Balogh, riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici. V úvode svojho príhovoru privítal nielen žiakov, hlavne prvákov, ktorým nezabudol poďakovať za to, že sa rozhodli študovať na našej škole, ale aj Mgr. Ondreja Luntera, podpredsedu BBSK a zároveň člena Školskej rady.  Potom svoju pozornosť opäť nasmeroval k žiakom. Vo svojom krátkom príhovore sa venoval nielen histórii školy, ale aj jej súčasnosti. Pripomenul, že tak ako život prechádza rôznymi zmenami, zmenou prešla aj naša škola, ktorá v lete v priestoroch svojich internátov privítala aj účastníkov  Európskeho olympijského festivalu mládeže. Podotkol, že sme špecifická škola a vyslovil aj niekoľko zaujímavých myšlienok. Jednou z nich bola výzva smerovaná k žiakom, aby si vážili jeden druhého a nešetrili úsmevom, ktorý je kľúčom k šťastnému životu. Otvára brány každej budovy a dvere do každej miestnosti. Tiež im pripomenul, aby prijímali nové výzvy a prekonávali prekážky. Nakoniec pridal upozornenie na zákaz opúšťania školského areálu počas vyučovania.

Na tému dodržiavania pravidiel nadviazal svoj príhovor aj Mgr. Ondrej Lunter, predseda BBSK, ktorý sa vo svojich myšlienkach vrátil k spomienkam na svoje študentské roky, keď z neďalekého domu chodil na gymnázium práve cez areál našej školy.  Už vtedy sa dodržiavali pravidlá, čo malo vplyv na dobré   fungovanie školy.  Potom pogratuloval všetkým žiakom ku skutočnosti, že sú žiakmi práve našej školy a podotkol, že práve ona je jednou z najlepších škôl tohto typu v kraji. Uistil ich tiež, že vedenie a vyučujúci urobia maximum pre to, aby mali po jej ukončení kvalitný život. A je len na nich, či budú mať len dobrú alebo perfektnú prácu. Pridal aj jeho osobnú radu, aby si žiaci užili toto obdobie najlepšie ako vedia, pretože im dá do budúcnosti veľmi veľa.

Po tom, ako pán Mgr. Ondrej Lunter poprial žiakom  pekný prvý školský deň v tomto školskom roku,  Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, pridala ešte niekoľko organizačných pokynov na nasledujúci týždeň. A žiaci sa naozaj majú na čo tešiť. Prvákov čaká adaptačný kurz, ale aj účelové cvičenie, rovnako ako druhákov. Tretiaci absolvujú trojdňový Kurz ochrany života a zdravia. A potom sa už môžu pustiť  s chuťou do učenia.

A my sme si nenechali ujsť príležitosť a skôr, ako sme sa rozišli za svojimi povinnosťami, sme sa opýtali nášho hosťa, Mgr. Ondreja Luntera, podpredsedu BBSK, prečo sa tohto slávnostného aktu zúčastnil práve na našej škole.

„Mal som na to hneď tri dôvody. Prvý bol ten, že som tu členom Školskej rady. Druhým dôvodom bol môj osobný vzťah k tejto škole. Vnímal som ju už od malička. Keďže som býval hneď v susedstve, chodil som sem, na jej ihrisko, hrávať futbal. Ani neviem, či to bolo vtedy dovolené. Tretím a posledným dôvodom je fakt, že táto škola patrí naozaj medzi výberové školy. A to vďaka vedeniu školy, ale aj kvalitným vyučujúcim.“    

Tak tieto slová sa naozaj počúvajú dobre. Ďakujeme a veríme, že aj v tomto školskom roku sa nám podarí opäť odovzdať našim žiakom čo najviac vedomostí, odborných zručností a skúseností.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Zuzana Lišuchová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }