VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Naša škola na EYOF 2022

Naša škola na EYOF 2022

Dňa 26.7.2022 naši žiaci z III.C Nikolas Sabadoš, Michal Surma, Adam Suja, Patrik Danihel, Martin Bayer a žiačka II.B triedy, Terézia Kamenská, reprezentovali našu školu na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.  Do tohto projektu sa zapojilo viacero žiakov našej školy, z III.B Adrián Kolhánek, Samuel Juraško, Petronela Beličková a Branislav Piško, z II.B Klára Pavelková a Dárius Rádi, z III.C Marek Vician, Michal Floch a Jozef Pavlovič. Z učiteľov sa zapojili Mgr. Janette Lunevová a Mgr. Monika Glutová. Na tomto projekte sme dlhodobo pracovali už od októbra 2021 vo forme školení pod programom OCEP (Olympijský kultúrny a vzdelávací program), mítingov a komunikácie s pridelenou partnerskou školou v Portugalsku, od ktorej sme získavali informácie o ich krajine, pri komunikácii v anglickom jazyku nám pomáhala p. uč. Lunevová. Následne úlohou našej školy bolo prezentovať Portugalsko vo FAN ZÓNE v Parku pod Pamätníkom SNP, pripraviť stánok a informovať prostredníctvom rôznych aktivít účastníkov EYOFU o tradíciách, športe, kultúre a geografii Portugalska. Naši žiaci splnili túto úlohu výborne a pri našom stánku sa občas zoskupovali väčšie množstvá záujemcov. Mohli si vyskúšať slepú mapu Portugalska v podaní Nikolasa Sabadoša, futbalový dribling v podaní Michala Surmu a Adama Suju a po zvládnutí im bola odmenou tradičná portugalská pochúťka - pudingové tortičky (Pastéis de Nata) z kuchyne Martina Bayera. O pekne spracované plagáty o Portugalsku, ktoré zdobili náš stánok sa postarala Terézia Kamenská. Naši žiaci si tiež prišli na svoje, o deviatej ráno im boli odovzdané akreditácie pre voľné vstupy a mohli si užiť všetky športy z blízka aj tie, ktoré neboli sprístupnené pre verejnosť. Obed absolvovali spolu so športovcami v cateringovom stane a následne si užili hry v Chill out zóne. V poobedňajších hodinách sa presunuli do už vyššie spomínanej Fan zóny v Parku pod Pamätníkom SNP. Zo skvelého podujatia si naši žiaci okrem zážitkov odniesli aj ďalšie cenné skúsenosti a výborný pocit z dobre odvedenej práce a už rozmýšľajú nad zapojením sa do ďalšieho festivalu v Čechách ako dobrovoľníci, ktorý sa bude konať v roku 2025.

EYOF
… je najväčšie multišportové podujatie pre európsku mládež
… učí mladých, aké sú hodnoty a ideály Olympijskej charty
… vzdeláva a motivuje mládež k športu a osvojovaniu si zdravého životného štýlu
… je miestom stretnutia mladých športovcov z 50 európskych krajín

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE (EYOF)

Európsky olympijský festival mládeže organizujú v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské výbory, ktoré majú na podujatie aj exkluzívne práva. EYOF je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných športoch stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.

Zoznam zapojených škôl :

https://eyof2022.com/zapojene-skoly/

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }