VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Halloween na SOŠ IT

Halloween na SOŠ IT

Tak ako kedysi, keď sme boli menší a prezliekali sme sa za príšery či kráľovské výsosti, tak i dňa 27. 10. 2021 sme prišli do školy vyobliekaní za „strašidelné masky“. Pani učiteľky J. Lunevová a K. Raganová zorganizovali pre nás Hallowen day. Pani učiteľka Z. Vetráková pripravila rôzne súťaže ako napríklad „Apple bobbing“ alebo „Donut chatching“. Deň ubehol ako hocijaký iný až na.... Bolo to vyhodnotenie na 4. hodine, veľa žiakov malo originálne masky. Morový doktor, sovietsky vojak alebo duch, bolo to pestré. Po vyhodnotení prišli ešte na rad aktivity. Boli dve, šišky na špagáte a jablká vo vedre. Aktivita so šiškami sa mohla zdať ľahká, ale v skutočnosti nebola. Bez použitia rúk sa veľmi ťažko hrýzol „donut“ a ak bol vyššie ako daný súťažiaci, tak to bol problém. Ale pre donut zadarmo... Vynikajúce! Súťaž s jablkami spočívala v tom, aby sme vylovili čo najviac jabĺk bez použitia rúk. Trieda I.B mala najpočetnejšie zastúpenie masiek, o čom svedčí aj množstvo fotiek. Všetci boli odmenení sladkosťou a najstrašideľnejšie masky dostali diplom, Halooween sviečku, šatku a čokoládu. Dobrý deň a úžasné zakončenie týždňa pred prázdninami.

Autorka: Gabriela Kollárová, I. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }