VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky  sú za nami...

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú za nami...

Keď sme sa v marci 2020 dozvedeli, že z dôvodu pandémie Korona vírusu ostávame doma a vyučovať sa bude dištančne, nikto z nás presne nevedel, ako to bude prebiehať. Učitelia a ani žiaci. Veľmi rýchlo sme sa však prispôsobili situácii  a do poslednej chvíle sme dúfali,  že vtedajší maturanti zasadnú k zelenému stolu.

„Nekonečne dlho a s obavami sme vyvaľovali oči na mesiace marec, apríl, máj, výstražne svietiace v kalendári, zdobené červenými krúžkami. Boli efektnejšie ako strašiak v poli. Večnosť sme sa pripravovali, niektorí poctivo, iní ešte poctivejšie, aby sme v marci vstúpili do tried a „zahviezdili“ vo svojich odpoveďových hárkoch. Desiatky hodín sme pracovali, vylepšovali, skúšali možné aj nemožné, aby sme v apríli potešili svoje pani majsterky vyšperkovanými maturitnými prácami a prezentovaním na úrovni skutočných manažérov. O prípravách na máj nehovoriac. Vtedy sme skutočne netušili, že táto možnosť nám dopriata nebude,“ napísala v článku na rozlúčku so školou Alexandra Horváthová.

Aj v roku 2021 sa situácia zopakovala. Hoci si štvrtáci uvedomovali, že vedomosti, ktoré nadobudli počas dištančného vzdelávania, im na maturitu asi stačiť nebudú, do poslednej chvíle sa na maturity svedomite pripravovali. No kompetentní v poslednej chvíli rozhodli, že maturity opäť nebudú. Maturitné vysvedčenie  bolo priemerom prospechu štyroch rokov štúdia.

V tomto školskom roku však maturity začali opäť prebiehať prezenčnou formou. „Tento rok nás maturity neobišli, a tak naši maturanti zasadli  do lavíc a overili  si znalosti, ktoré doteraz nadobudli. Dnes už majú  za sebou slovenský jazyk, cudzí jazyk aj matematiku  a povedzme si, nemali to vôbec ľahké. Ako  to zvládli? Na teste zo slovenského jazyka a literatúry si oprášili zručnosti z čítania s porozumením, ktoré tvorilo hlavnú časť celého testu. Okrem testu ich  vytrápil aj sloh. Každý si vybral tému, ktorá mu najviac vyhovovala, hoci väčšina žiakov si vybrala úvahu. V stredu absolvovali maturity z anglického jazyka na úrovni B1 a B2. Maturitné skúšky prebehli pokojným spôsobom, žiaci boli disciplinovaní, prišli pekne vyobliekaní, tak ako sa na maturitnú skúšku patrí. Verím, že túto svoju skúšku zvládli, aj keď správne odpovede ešte oficiálne zverejnené nie sú. Tak maturantom neostáva nič iné, ako čakať v napätí, či sa im test podaril.“ Toto sú slová pani zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Miriam Popovičovej. Ale my sme zvedaví aj na to, aké pocity zanechala písomná časť maturitnej skúšky v mysliach našich štvrtákov. Veď predsa tie takmer tri roky dištančného vyučovania v nich vzbudzovali neistotu.

Tu je už vyjadrenie Kristiána Očkajáka, grafika digitálnych médií zo IV. A a zároveň člena žiackej školskej rady: Z môjho pohľadu tohtoročné maturitné testy boli veľkým sklamaním. Dýkou do chrbta bol fakt, že zo strany ministra školstva zaznelo, že testy budú prispôsobené našej príprave dištančnou formou, vynechajú z osnov nejaké učivá a dokonca testy údajne prešli kontrolou  niekoľkých profesionálov, ktorí sa zhodli na tom, že je možné takýto test zvládnuť. Opak bol však pravdou. Ani jeden z testov nezohľadňoval  fakt, že sme sa takmer dva roky pripravovali dištančnou formou a na oplátku sme dostali nie veľmi užitočných 15 minút naviac. Bližšie k nedostatkom by som poznamenal, že test zo slovenského jazyka mal príliš dlhé ukážky. Samotné ukážky som si niekedy musel čítať aj  trikrát, aby som sa dopracoval k správnej odpovedi. Pri viacerých otázkach by som povedal, že správnych odpovedí bolo viac ako len jedna, neboli jednoznačné. Čo sa týka slohu, tak si myslím, že väčšina študentov bola schopná napísať len jednu zo štyroch ponúkaných tém. Niektorí tému nepochopili, rozsah 300 slov na dané témy  bol príliš náročný a téma „Som Ofélia“ - beletrizovaný životopis... Z toho, čo sa preberá na stredných školách, nikto z nás nie je schopný napísať uvedený slohový útvar na danú tému. Angličtina bola z môjho pohľadu tiež veľmi náročná. Ukážky v teste, ktoré sme počuli z rádia, boli pre mňa nejasné a nezrozumiteľné. Zato sloh, ten už bol o niečo jednoduchší, ako som čakal. Po skúsenosti zo slovenského jazyka som bol pripraveý na niečo ťažšie, tak som si mal možnosť aspoň pri tomto slohu vydýchnuť.“ 

Svoje pocity vyjadrila aj Tatiana Vozárová, pracovníčka marketingu zo IV. E: „Keď som sa dozvedela, že tento rok budeme maturovať, bola som z toho sklamaná. Prípravu formou dištančného štúdia som nepovažovala za dostatočnú na to, aby sme mohli úspešne absolvovať maturitnú skúšku. Zamrzelo ma, že minister školstva sa vyjadril, že otázky v testoch budú zohľadnené a budú zjednodušené z dôvodu dištančného vzdelávania a popritom to vôbec nebola pravda. Podľa môjho názoru boli testy naozaj náročné. Najväčší problém mi robil test z anglického jazyka, najmä cvičenie, v ktorom sme mali rozhodnúť o pravdivosti tvrdení na základe nahrávky. Test zo slovenského jazyka pre mňa nebol až tak náročný, ako som očakávala. Sklamanie však prišlo pri pohľade na témy slohových prác zo slovenského jazyka. Aj napriek tomu, že písomná maturita bola naozaj náročná, verím tomu, že to všetci úspešne zvládneme.“

A ako vnímajú  túto časť maturitnej skúšky technici informačných a telekomunikačných technológií, nám prezradil Martin Šramko zo IV. C: Naše pocity z maturít boli a sú veľmi zmiešané. Očakávali sme totiž, že budú vypracované nové testy, ktoré budú zodpovedať našim vedomostiam a možnostiam prípravy. Bohužiaľ sa tak nestalo a vrátili sme sa o dva roky v čase. Musím sa priznať, že nám bolo celkom nepríjemné pri prepisovaní roku 2020 na rok 2022. Najväčšia podpásovka však prišla s témami slohov. No, čo vám poviem. „Som Ofélia“. Test z anglického jazyka úroveň B2 bol tiež celkom zaujímavý a mnohí tvrdia, že určite nebol na úrovni B2, možno C2. Našťastie to zachránila téma slohu, ktorá nebola až taká ťažká. Teraz, takmer po týždni, to už vnímame s  úsmevom a pripravujeme sa na praktické maturity, ktoré nás čakajú už o niekoľko týždňov.“

Maturanti teda vnímajú túto časť maturitnej skúšky ako náročnú. To, ako zvládnu praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústne maturitné skúšky, je už trochu viac v ich rukách. No a nám vyučujúcim už ostáva len držať im palce a využiť ten čas, ktorý ešte majú na dôkladnejšiu prípravu a posledné usmernenia pri opakovaní učiva a pri konzultáciách maturitných prác.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }