VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vymáhanie pohľadávok v O2

Vymáhanie pohľadávok v O2

Vymáhanie pohľadávok. Toto bola posledná téma učebných osnov na odbornom výcviku a my sme vedomosti, ako inak, získavali okrem školy aj na oddelení vymáhania pohľadávok v O2 Slovakia. Spoločnosť sídli v ESC v Banskej Bystrici a dnes, 20, 6. 2024 o 10:00 hod. nás na jej recepcii čakala  asistentka administratívneho centra Collection – správy a vymáhania pohľadávok Andrea Duscheková. Hneď po privítaní sme sa vybrali na 2. poschodie,  kde nás usadali v krásnej zasadacej miestnosti. Plní nadšenia sme s veľkým záujmom získavali nové informácie priamo z praxe, pretože táto príležitosť sa už opakovať nebude.  Pani Duscheková nám prišla predstaviť a umožnila  lepšie spoznať prácu oddelenie Collection. Práve toto oddelenie sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok od zákazníkov ale tiež  na preposielanie a dohľadávanie zmlúv, vrátenie preplatkov a zábezpek, predaj pohľadávok, na nesprávne dobitý kredit, vrátenie zostatkového kreditu, opravu údajov a faktúr, odpustenie poplatkov, preúčtovaniu platieb a mnoho ďalších činností. Dozvedeli sme aj postup vymáhanie dlžných platieb, ktorý začína upomínaním. Najskôr sú to  len SMSky,  nasledujú  call listy, ktoré sú však ešte bezplatné. Ak zákazník ani potom svoj dlh neuhradí posiela sa mu  upomienka, ktorá je už spoplatnená, nasleduje  IVR obmedzenie, keď už zákazník zaplatí 10 € a má obmedzené niektoré služby, SUSPEND,  odstúpenie od zmluvy a nasledovne to presunú inkasnej agentúre a posledným krokom je odpredaj dlhu. Všetky tieto kroky sú už ale spoplatnené a nie je to málo peňazí.

Spoločnosť O2 sa však vždy snaží zákazníkovi vyhovieť a dohodnúť sa na optimálnom riešení problému napríklad: inkasom, posunom splatnosti, trvalým posunom splatnosti, splátkovým kalendárom alebo zmenou služieb na predplatne. Pretože nie vždy zákazník faktúru neuhradí z dôvodu  nedostatku finančných prostriedkov, ale jednoducho len zabudne, je na dovolenke, odcestovaný alebo faktúru nedostal. Ak ale zákazník dlhuje poplatky opakovane a aj napriek pomoci zo strany O2 svoj dlh neuhradí, dostáva sa na Black List a po určitom čase túto pohľadávku odkupuje firma, ktorá ju následne bude od zákazníka vymáhať. Môže sa však stať, že táto firma zdvihne vymáhanú sumu aj o 100 %.  Dozvedeli sme sa aj o tom, ako O2 postupuje ak faktúra nie je uhradená z dôvodu úmrtia a noho ďalších prípadov, ktoré oddelenie Colecttion denne rieši.  Po tejto veľmi prínosnej a obohacujúcej interaktívnej prezentácii sme sa ešte vybrali do kamennej predajne O2, ktorá tiež sídli  v Európa SC v Banskej Bystrici.

Vedúci predajne Richard Lupták si na nás našiel čas a porozprával nám niečo aj o jeho skúsenostiach a kariére,  a tiež o tom, koľko práce a úsilia sa skrýva za tým, kým sa zamestnanec dostane na vedúcu pozíciu. Prezentovali sme tiež svoje komunikačné zručnosti z oblasti predaja produktu. Potom ho už zaujímali naše pracovné skúsenosti, naše smerovanie a tiež spomenul motiváciu zamestnancov a benefity, ktoré O2 svojim zamestnancom ponúka. Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne a sme radi že sme sa mohli naučiť opäť niečo nové  priamo z praxe. Ďakujeme!

Autor: Ema Vrábľová, III. E

Foto: Hana Raučinová a Daniel Sroka, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }