VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Úrad priemyselného vlastníctva SR nám môže patentovať nápad

Úrad priemyselného vlastníctva SR nám môže patentovať nápad

Pracovníci marketingu z I. E vyzbrojení komunikačnými zručnosťami z prvého polroka sa na odbornom výcviku s chuťou pustili do podnikového manažmentu. Pre lepšie pochopenie učiva si vytvorili vlastnú firmu. Nakoľko každá dobrá spoločnosť má svoju vlastnú značku a tiež logo, vybrali sme sa  v utorok 22. 3. 2022 na Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.  Žiaci si však nešli dať patentovať svoje nápady ani požiadať o ochrannú známku. Chceli si len doplniť svoje vedomosti z oblasti duševného vlastníctva, ktoré je všade okolo nás. A témy ako je know–how, obchodné tajomstvo, obchodné meno, logo,  patent, ochranná známka, dizajn a  autorské práva ich naozaj oslovili.

„Naučili sme sa, čo je duševné vlastníctvo a  čo  je patent, na čo si ho môžeme požiadať, kto môže  o patent požiadať a tiež ako ho musí živiť. To znamená aké poplatky a ako dlho musí platiť. Dozvedeli sme sa aj to,  čo to sú autorské práva, kde sa využívajú  a čo sa  môže stať, ak ich porušíme. Táto téma bola naozaj veľmi poučná. Sú to veci, s ktorými sa stretávame každý deň a, žiaľ, mnohokrát sami porušujeme autorské práva, aj keď  si to často ani neuvedomujeme. Záver patril  logám firiem, ktoré niekto napodobňoval a len málo sa líšili od originálu.  Podľa nás to bola asi najzaujímavejšia téma. Dozvedeli sme sa aj veľmi dôležitú vec a to, že na Slovensku je zakázaná výroba a distribúcia fejk značiek. Môžeme si ich len kúpiť.  Táto prezentácia  nás výrazne posunula, čo sa týka podnikania, ukázala nám veľa skutočností, ktoré budeme potrebovať, aby sme mohli úspešne viesť firmu alebo založiť si vlastnú značku. Tieto vedomosti môžem využiť aj  pri vytváraní vlastnej firmy na odbornom výcviku. Je ňou športové centrum bojových umení Bible Gym a mojou víziou je stať sa celosvetovo uznávaným gymom, ktorý, teraz to už vďaka pani Ing. Lucii Bockovej z Úradu priemyselného vlastníctva SR viem,  bude mať chránený dizajn a logo ochrannou známkou,“ zhodnotil svoju účasť na prezentácii Róbert Mydlo, pracovník marketingu.  Jeho spolužiačku Hanu Raučinovú zaujalo to,  ako veľmi sú autorské práva dôležité a ako sa každá značka snaží chrániť si svoje produkty. Tiež sa  dozvedela, že ® označuje ochrannú známku a © označuje autorské práva. Už vie, že týmito symbolmi rozlišujeme aj  fejk produkty od originálnych. A aj to, že pri  porušovaní autorských práv nám pomáha zákonná ochrana vynálezcov (patent).
 
Všetky tieto informácie boli rovnako dôležité aj pre grafikov digitálnych médií, ktorí boli súčasťou tejto exkurzie. Počas štúdia na našej škole sa naučia vytvárať logá, web stránky, fotiť, natáčať videá, časopisy, plagáty, ale aj modelovať 3D modely a pracovať s virtuálnou realitou. Toto všetko ich priam predurčuje vytvoriť si v budúcnosti vlastné grafické štúdiá alebo ateliér. Preto ich zaujala najmä informácia o tom, že grafické štúdio, ktoré vytvorí pre firmu napr.  logo, má na toto logo vlastnícke práva. A  zákazník, pre ktorého ho vytvorili, musí mať súhlas, keď ho chce umiestniť napr. na svojich produktoch. Zaujímavá bola aj informácia, že aj pri logu si môžu chrániť dizajn ochranou známkou. A hoci toho ešte veľa nestihli prebrať, informácie z oblasti duševného vlastníctva obohatili obzor ich vedomostí a v budúcnosti ich určite využijú pri svojej práci alebo štúdiu.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory