VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Spoločnosť CBRE, s. r. o. opäť poďakovala žiakom a škole za spoluprácu

Spoločnosť CBRE, s. r. o. opäť poďakovala žiakom a škole za spoluprácu

         Pracovníci marketingu z  III. E triedy si mysleli, že verejnou prezentáciou ich činností končí projekt marketingovej komunikácie so spoločnosťou CBRE.  No mýlili sa. Tá príjemnejšia časť projektu pokračovala pozvaním žiakov manažérmi CBRE do Europa SC v Banskej Bystrici, kde sa mali dohodnúť na ďalšej spolupráci s touto prestížnou spoločnosťou.  A tak 8. 4. 2022 ich kroky opäť smerovali do najväčšieho nákupného  centra v Banskej Bystrici. Na správe CBRE na prvom poschodí ich už s úsmevom očakávala Margaréta Saktorová. K príjemnej atmosfére, ktorá vládla v ich zasadacej miestnosti, prispela aj jej pozitívna nálada, hoci správa, že jej kolega Michal Bariak musel odcestovať do Bratislavy, v nich pocit radosti zo stretnutia znížila. O to vďačnejší boli za to, že si pani Saktorová našla čas a to nielen na rozhovor a prejavený záujem o to, čo a ako sa učia, ale aj za pozvanie do cukrárne, kde si mohli pochutnať na skvelej zmrzline.   Najväčšie prekvapenie však prišlo vtedy, keď ich celoročnú spoluprácu odmenila aj darčekovými kartami v hodnote 20 €. To žiakov potešilo asi najviac a už sa tešia na prieskum formou mystery shoppingu, na ktorom sme sa so spoločnosťou CBRE dohodli.  A aké pocity si z tohto stretnutia odniesli žiaci?

„Dnešný deň bol veľmi zaujímavý, potešilo ma, že s nami CBRE chce naďalej spolupracovať. Aj preto sa teším na mystery shopping, ktorý nás ešte len čaká. Milo nás prekvapilo aj to, že si pani Saktorová našla čas a pozvala nás na zmrzlinu. A nielen to. Potešili nás aj darčekové karty,“ vyjadrila svoje pocity Stanislava Staníková.

Mária Kosoňová pokračuje: „Sme vďační za to, že sa s nami stretla marketingová manažérka Margaréta Saktorová a zároveň mi bolo ľúto, že sa tohto príjemného stretnutia nemohol zúčastniť aj marketingový manažér Michal Bariak. Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére a mali sme možnosť vypočuť si množstvo zaujímavých informácií. Najzaujímavejšia bolo informácia o senzore, ktorý sníma, koľko ľudí príde a tiež odíde z nákupného centra. Na úvod sme sa poďakovali za možnosť spolupracovať so spoločnosťou CBRE, s. r. o. a sme radi, že táto spolupráca bude pokračovať. Následne sme dostali ponuku byť súčasťou projektu mystery shopping a bez váhania sme súhlasili. Pani Saktorová nám povedala aj o plánovanom zviditeľnení EUROPA SC na sociálnej sieti TikTok. Po milom rozhovore v priestoroch CBRE, s. r. o. sme sa presunuli na tretie poschodie, kde nás pani Saktorová pozvala na zmrzlinu. Spolu so spolužiačkou Karolínou Nepšinskou sme mali možnosť pokračovať v rozhovore s ňou a dostali sme aj cenné rady ohľadom ďalšieho štúdia a života po ukončení školy. Potom sme už všetci boli obdarovaní darčekovými kartami, čo  nás  nesmierne potešilo. Teším sa  aj možnosti vykonávať odbornú prax práve v spoločnosti CBRE a teraz už aj v nákupnom centre a verím, že práve tu získam nové skúsenosti, ktoré ma posunú  na mojej profesijnej ceste znovu o niečo ďalej.“

Na záver pridávam aj slová Bianky Sanitrovvej:  „ Aj moje pocity z dnešného stretnutia boli veľmi pozitívne. Poďakovali sme spoločnosti CBRE za to, že sme mali možnosť s nimi spolupracovať a následne každý z nás povedal,  kam ho táto spolupráca a hlavne verejné  prezentovanie posunulo. Hovorili sme hlavne o tom, že sa nemáme báť prejaviť a ukázať, čo sa skrýva v každom jednom z nás. Naučili sme sa, že náš prejav pred ostatnými ľuďmi počas prezentovania, ale aj v bežnom živote,  je dôležitý. Prezentovali sme nápady ako podmienky nákupného centra Europa vylepšiť. Dokonca sme sa dohodli na mystery shoppingu, ktorého sa zúčastníme. Potom už nasledovali prekvapenia a odmeny, o ktorých už hovorili moje spolužiačky a ja môžem len konštatovať, že aj z  tohto dňa  mám veľmi dobrý pocit.“

Maturanti teda vnímajú túto časť maturitnej skúšky ako náročnú. To, ako zvládnu praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústne maturitné skúšky, je už trochu viac v ich rukách. No a nám vyučujúcim už ostáva len držať im palce a využiť ten čas, ktorý ešte majú na dôkladnejšiu prípravu a posledné usmernenia pri opakovaní učiva a pri konzultáciách maturitných prác.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Foto: Bc. Vlasta Vilhanová , majsterka OV a Andrea Kupcová z III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory