VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Školský rok končili KMP návštevou colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s.

Školský rok končili KMP návštevou colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s.

Zásielky v dovoze a vo vývoze sa na Slovenskej pošte spracúvajú a aj dodávajú inak ako zásielky tuzemského styku. V Banskej Bystrici sa to všetko deje na Colno-deklaračnom oddelení Slovenskej pošty, a. s. Naša škola  má to šťastie, že práve toto jedno zo štyroch pracovísk na území Slovenskej republiky sa nachádza  v Banskej Bystrici.

Preto sme si túto príležitosť nenechali ujsť a  učivo sme absolvovali formou workshopu na pracovisku colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s. V piatok ráno, 24. júna 2022, sme sa teda počas prvých dvoch vyučovacích hodín vybrali so žiakmi II. E triedy odbor KMP  na trolejbus č. 3, ktorý nás odviezol až k Pošte 3, Banská Bystrica. Tam nás už čakala Mgr. Slávka Drienková, vedúca colno-deklaračného oddelenia, ktorá nám hneď po privítaní predstavila aj zástupcov Colného úradu v Banskej Bystrici, Adama Duriša a zástupcu Colného úradu Radoslava Murgaša, ktorý sa hneď ujal slova a prezentoval žiakom postupy pri prepúšťaní zásielok z cudziny do voľného obehu. Mali tak možnosť vidieť kontrolu obsahu zásielok röntgenom. Ak sa na monitore objaví oranžová farba, ide o originálny materiál. Modrá farba znamená anorganický materiál, zelená ľahké kovy a červená materiály s veľkou hustotou. Žiaci si mohli  tiež vyskúšať  testovanie zásielok na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Toto im išlo veľmi dobre, pretože testy boli podobné ako pri testovaní na Korona vírus. Dozvedeli sa tiež, že najväčší dôraz sa kladie na zdravie a bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa. Preto ak majú podozrenie alebo pochybnosti o pravosti výrobkov, postupujú ich na posúdenie na špeciálne pracoviská,  napr. lieky na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Adresátom sa doručia len zásielky, ktoré nijakým spôsobom neohrozujú ich zdravie ani bezpečnosť.

Potom už mohli  vidieť prácu zamestnankýň colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s. Zatiaľ, čo všetky ostatné pošty pracujú v informačnom systéme APOnet, ktorý žiaci už poznajú,  tu je tomu inak.  Zásielku najprv zamestnanec zosníma a doplní údaje cez ICS2/LC. Odtiaľ postupuje ďalej na skladovanie a výpravu v ECK a následne sa odošle cez LOGIS. Tento informačný systém používajú aj oblastné uzly. Tu sa zásielka zaeviduje v karte a ako súčasť záveru aj v zozname.

Verím, že tieto názorné ukážky prác a možnosť vyskúšať si niektoré pracovné úkony pomohli žiakom porozumieť učivu aj napriek tomu, že už bol koniec školského roka.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }