VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Návšteva poštového múzea

Návšteva poštového múzea

Tak ako po iné roky,  aj tento rok navštívili žiaci 1. ročníka, študijného  odboru KMP Poštové múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sídli v budove Slovenskej pošty, a. s. na Partizánskej ceste č. 9. Poštové múzeum uchováva a zhromažďuje predmety muzeálnej hodnoty dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva a dopravy správ až po súčasnosť.                                                       

Bez minulosti nie je budúcnosť. Preto aj  cieľom tejto exkurzie je spoznať históriu pošty prostredníctvom zbierkových predmetov,  ktoré sa používali na poštách v minulosti.                                                                                                                           

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva. Expozíciou nás sprevádzal Mgr. Leo Lichvár, ktorý si pútavým výkladom získal pozornosť všetkých žiakov a vďaka ktorému sa im odbor, ktorý študujú, stal ešte bližším. So záujmom si prezerali aj predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky, mapy, obrazy, fotografie, atď.). Zoznámili sa s rôznymi typmi denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok. V múzeu nachádza aj zbierka tvorby poštových známok na území dnešného Slovenska. Tá pozostáva zo známkovej tvorby.

V rámci krátkodobých výstav si žiaci pozreli aktuálnu výstavu pod názvom „5P Rudolfa Cigánika/ 5portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe.“

 Návštevou múzea Slovenskej pošty  si žiaci hlavne  upevnili učivo Vznik a vývoj pošty a zároveň získali nové poznatky z histórie i o tom, čo všetko môžu záujemci v Banskej  Bystrici navštíviť.

Autorka a foto: Bc. Erika Zádrapová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }