VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prezentácia našej školy v Dolnom Kubíne

Prezentácia našej školy v Dolnom Kubíne

Mesiac október už tradične patrí   burzám informácií pre žiakov základných škôl, ktoré prebiehajú v rôznych mestách nášho regiónu. Stredné školy tu prezentujú svoje študijné odbory a ďalšie možnosti, ktoré ich škola ponúka. Jedného z týchto podujatí, ktoré zorganizovalo Centrum poradenstva a prevencie v  Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, som sa spolu s mojimi kolegami Bc. Ivetou Hankovou a Jánom Kasanom, ale tiež so  zástupkyňou Slovenskej pošty,  Mgr. Angelou Lazorovou z odboru vzdelávania a rozvoja, ktorá prezentovala možnosť duálneho systému vzdelávania v študijnom odbore klientsky manažér pošty, zúčastnila v stredu, 24. 10. 2023,  aj ja.  

Ako jedna z 20 zúčastnených škôl sme prezentovali nielen naše študijné odbory, ale aj ďalšie aktivity a projekty a tiež možnosti, ktoré naša škola svojim žiakom ponúka. Môžeme konštatovať, že aj v tomto vzdialenom meste bol zo strany žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov veľký záujem. Prekvapujúce bolo aj to, že nás žiaci, ale aj výchovní poradcovia cielene vyhľadávali a snažili sa získať čo najviac informácií. Podľa vyjadrení mnohých sme jednou z najkvalitnejších škôl, a to nás naozaj veľmi potešilo. Milou príhodou bol aj záujem žiačky o štúdium marketingu, ktorý považovala za   svoju jedinú voľbu, nakoľko tento odbor na našej škole vyštudovali aj jej dvaja starší bratia a na toto štúdium majú len tie najlepšie spomienky. Žiaľ, jej požiadavke sme už vyhovieť nemohli, nakoľko študijný odbor pracovník marketingu v budúcom školskom roku neponúkame. Na roky svojho štúdia si prišiel k nášmu prezenčnému stánku  zaspomínať aj náš absolvent Peter Šimo z Nedožier, ktorý sa počas štúdia na našej škole stal víťazom Celoštátnej súťaže odborných zručností v Košiciach.  Vedomosti a zručnosti, ktoré počas štúdia získal, v súčasnosti odovzdáva žiakom na Spojenej škole v Martine.

Na záver nám zamestnankyne Centra  poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne okrem poďakovania vyslovili aj uznanie, pretože žiaci z ich regiónu dlhodobo prejavujú záujem o všetky študijné odbory, v ktorých ich pripravujeme pre ich budúce povolanie.

Autor článku: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }