VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Štátna vedecká knižnica

Štátna vedecká knižnica

Október bol venovaný knižniciam, rôznym krajinám a ich kultúram. Po roku žiaci prvého ročníka opäť navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. V knižnici boli oboznámení s jej službami (výpožička a vrátenie kníh, online katalóg, možnosť prenajatia „študentských boxov“), dokonca si každý mohol prehliadnuť knihy, časopisy a rôzne hudobné nástroje, ktoré ešte nikdy nevideli. Okrem služieb ŠVK sa žiaci v rámci Európskeho dňa jazykov zúčastnili zaujímavého kvízu, ktorý preveril ich vedomosti o rôznych zahraničných kultúrach – žiak s najvyšším počtom bodov mohol získať zaujímavé vecné ceny (ceruzky, záložky do kníh, MP3 a webkamery). Okrem návštevy knižnice sme si užili aj príjemnú jesennú prechádzku, pri ktorej sme obdivovali krásy prírody v tomto farebnom ročnom období.

Autor článku: Mgr. Masiariková

Foto: Mgr. Masiariková, Mgr. Zajacová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }