VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Práca s registračnými pokladnicami u mobilných operátorov

Práca s registračnými pokladnicami u mobilných operátorov

Len čo sme sa vrátili z trojtýždennej odbornej praxe, ktorú sme absolvovali v mieste nášho trvalého bydliska, sme na odbornom výcviku pokračovali v získavaní odborných zručností. Našou úlohou do konca školského roka je naučiť sa pracovať s registračnými pokladnicami a zvládnuť postupy, ktoré mobilní operátori uplatňujú pri vymáhaní pohľadávok.

Preto sme dňa 6. 6. 2024 opäť mali možnosť navštíviť predajňu Telekom na Námestí Slobody 9, v Banskej Bystrici a zúčastniť sa workshopu,  kde sme mali príležitosť dozvedieť sa viac o programe FlexG3, ktorý spoločnosť Slovak Telekom požíva. Tento program je navrhnutý tak, aby zamestnancom poskytoval väčšiu flexibilitu a pohodlie pri práci. Celý workshop bol veľmi informatívny a interaktívny, čo nám umožnilo lepšie pochopiť výhody a funkcie tohto programu. Po privítaní vedúcim predajne, Martinom Grmanom, sme sa dozvedeli hlavnú myšlienku programu FlexG3, ktorý je zameraný na poskytovanie flexibilných služieb prispôsobených individuálnym potrebám zákazníkov. Pán Grman nám vysvetlil, že program FlexG3 umožňuje zákazníkom meniť paušály, pridávať nové služby alebo upravovať existujúce balíčky podľa aktuálnych potrieb, prijímať tovar na sklad, vybavovať reklamácie, robiť inventúru, vyhľadávať tovar podľa sériových čísel a má ešte mnoho ďalších funkcií. A to všetko bez zbytočných obmedzení. Jednou z kľúčových výhod programu FlexG3 je jeho zameranie na moderné technológie. Telekom investuje do najnovších technologických inovácií, aby zabezpečil rýchly a spoľahlivý prístup k mobilným a internetovým službám. Počas prezentácie sme mali možnosť vidieť praktické ukážky, demonštroval nám, ako jednoducho je možné meniť nastavenia paušálov a služieb priamo cez mobilnú aplikáciu Telekom a taktiež ako jednoducho sa s programom FlexG3 pracuje. Po prezentácii nasledovala diskusia, kde sme mali možnosť klásť otázky a zdieľať svoje názory a skúsenosti. Pán Grman nám ochotne odpovedal na všetky otázky a poskytol ďalšie informácie o výhodách programu FlexG3. Zaujímavosťou tentokrát bola prítomnosť dvoch žiakov Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy logistickej z Opavy v Českej republike, ktorí na našej škole práve realizovali pobyt v rámci programu Erasmus+. Zaujímali ich hlavne   rozdiely služieb poskytovaných Telekomom v Čechách a na Slovensku. Tak sme mali možnosť získať informácie naviac a prekvapila nás rozdielnosť medzi službami poskytovanými v oboch štátoch jednou materskou spoločnosťou Deutsche Telekom. 

Workshop v špecializovanej predajni Telekom a predstavenie programu FlexG3 nám poskytli nové poznatky a boli veľmi poučné a praktické. Získali sme cenné informácie aj z oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Tento program je skvelým príkladom toho, ako Telekom prispôsobuje svoje služby potrebám všetkých zákazníkov a uľahčuje im každodennú prácu. Všetkým sa nám to veľmi páčilo a sme radi, že sme sa tohto workshopu mohli zúčastniť, pretože určite vo veľkej miere obohatil naše odborné vedomosti. Ďakujeme!

Autor: Ema Vrábľová, III. E

Foto: Lucia Homolová a Hana Raučinová, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }