VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Distribúcia v spoločnosti GEIS SK Zvolen

Distribúcia v spoločnosti GEIS SK Zvolen

Tému distribúcia produktu sme na odbornom výcviku absolvovali aj formou exkurzie. Návšteva distribučnej spoločnosti Geis Slovensko vo Zvolene bola pre nás zaujímavým a poučným zážitkom. Po privítaní pani Mgr. Ing. Monikou Švecovou, HR manažérkou Geis SK sme sa dozvedeli viac o histórii tejto spoločnosti, vrátane jej začiatkov a transformácie od firmy Ten Express Slovakia po Geis, ktorá sa zrealizovala  v roku 2011. Zaujímavým míľnikom bol vznik spoločnosti Geis Parcel SK v roku 2012, ktorá sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok do 50 kg. Pani manažérka nám neprezentovala len vývoj spoločnosti, ale aj jej súčasné aktivity smerom k svojim zamestnancom a verejnosti. Na záver nám položila niekoľko otázok a tí z nás, ktorí sa prihlásili ako prví a správne odpovedali,  boli odmenení darčekom od spoločnosti Geis SK. Najrýchlejší boli Heidi Kmeťová, Kristián Plavec a Christián Tokár. Gratulujeme!

V rámci návštevy sme mali príležitosť nahliadnuť aj do Zákazníckeho  centra, kde zamestnanci aktívne riešia problémy so zásielkami. Každá zásielka má pridelené unikátne číslo, podľa ktorého sa identifikuje a riešia sa s ňou súvisiace záležitosti vrátane reklamácií a iných požiadaviek.

Jedným z vrcholov návštevy bolo oboznámenie sa so systémom skladovania. Geis SK je jedinou kuriérskou spoločnosťou, ktorá používa reťazový systém, kde sa balíky uskladňujú na paletách. Tento efektívny systém umožňuje rýchlu a presnú distribúciu zásielok.

Okrem toho sme mali príležitosť stretnúť aj našu spolužiačku z III. E triedy, Klaudiu Kružliakovú, ktorá v spoločnosti Geis SK v tomto školskom roku absolvuje odbornú prax. Je  povzbudivé vidieť, ako sa naši žiaci uplatňujú v reálnom pracovnom prostredí a získavajú cenné skúsenosti a pracovné zručnosti. Jej prítomnosť našej návšteve dodala ďalší osobný rozmer a ukázala nám tiež, že Geis poskytuje mladým ľuďom príležitosti pre rozvoj a rast.

Dnes sme opäť veľmi vďační. Nielen našej škole, ale tentokrát aj  spoločnosti Geis za ich pohostinnosť a ochotu uviesť nás do sveta logistiky a prepravy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a príležitosť sledovať, ako sa táto úžasná spoločnosť ďalej rozvíja. Sme presvedčení, že ich inovatívne prístupy a záväzok smerom ku kvalite nám aj v budúcnosti poskytnú zaujímavé a poučné skúsenosti. V tomto školskom roku  nás čaká ešte  teambuilding a tešíme sa, že pozvanie naň prijala aj pani Monika Švecová.

Autor: Matúš Melicherčík, II. E

Foto: Tamara Šuleková, II. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }