VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Peňažné služby v praxi

Peňažné služby v praxi

Školský rok sa blíži ku koncu a o slovo sa hlásia výlety a exkurzie. Posledné tri roky neboli na tieto aktivity žičlivé a tak sa snažíme dobehnúť, čo sa dá. Peňažným službám sa už pracovníci marketingu z tretieho ročníka venovali dávnejšie, ale aj tak privítali možnosť zopakovať si toto učivo a čo to si aj vyskúšať.

Preto sme vo štvrtok 23. júna 2022 navštívili Poštu 8 v Banskej Bystrici, kde nás už čakala vedúca tejto pošty Martina Fúdorová spolu so svojím tímom. Hneď po privítaní sme sa presunuli do hlavnej pokladnice, kde mali žiaci možnosť vidieť tvorenie balíčkov a zväzkov, ako pošta zistí, či peniaze, ktorými zákazník platí, nie sú falšované a ako postupuje, ak sú peniaze poškodené alebo obehom opotrebované. Toto všetko im sprostredkovala Mirka Bodorová, ktorá kedysi tiež študovala na našej škole. A k žiakom sa pridali aj ich spolužiačky – klientske manažérky pošty, ktoré boli práve na tejto pošte na odbornom výcviku.

Moderné čítačky bankoviek a mincí poslúžili na ukážky počítania jedného druhu alebo  rôznych nominálnych hodnôt súčasne, ďalšie zariadenia demonštrovali pravosť peňazí, zobrazovanie ochranných prvkov a SAT kufrík bezpečnosť prenášaných hotovostí. Ten v prípade násilného otvorenia znehodnotí bankovky tak, že ich zafarbí. A toto všetko boli činnosti, ktoré si získali pozornosť našich žiakov. Dôkazom toho je aj príspevok jednej z nich, Stanislavy Staníkovej: „Na pošte nám vysvetlili a priblížili množstvo zaujímavých vecí ohľadom počítania peňazí a ich bezpečnej prepravy. Prvú nám predviedli čítačku papierových bankoviek. Následne vybrali mince spolu s čítačkou na mince, chlapci si dokonca počítanie mincí vyskúšali. Mince sme prepočítali až niekoľkokrát, keďže sme chceli vidieť, ako stroj reaguje v prípade, ak vhodíme mincu inej hodnoty než tie, čo počíta. Zistili sme, že ak minca nie je rovnaká ako tie, čo počíta, odhodí ich do vedľajšej priehradky. Ukázali nám aj stroj, ktorý rozpoznáva falošné bankovky, tiež aj bankovky poškodené. V prípade, že je bankovka poškodená alebo je s ňou nejaký iný problém, svetielko sa rozsvieti na červeno a stroj začne pípať. Nakoniec nám ukázali kufrík, v ktorom peniaze prepravujú alebo ich do neho ukladajú. Hovorili nám aj o tom, že v prípade otvárania kufríka násilne a bez kľúča v ňom exploduje farba, ktorá všetky bankovky zafarbí, aby neboli použiteľné. Videli sme aj ukážky prác pri tvorení mincových peňažných položiek prostredníctvom jutového vrecka.“

Verím, že zručnosti, ktoré získali pri ukážkach týchto prác, im sprostredkovali trvalé vedomosti a poznatky, a o to ľahšie si tieto informácie zapamätajú a budú ich vedieť následne využiť v praxi.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Stanislava Staníková, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }