VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Navštívili sme  Úrad priemyselného vlastníctva SR

Navštívili sme Úrad priemyselného vlastníctva SR

Po ukončení prieskumu trhu sme sa začali venovať produktu a jeho marketingovým úrovniam. Hneď prvou úrovňou je vlastný produkt, kde patrí obal, značka, kvalita, ale aj dizajn a štýl. A najlepší spôsob, ako si osvojiť toto učivo, je workshop. Preto sme dňa 26. 01. 2024 mali na odbornom výcviku opäť úžasnú príležitosť navštíviť Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. A ja by som sa rád  podelil s vami o moju  skúsenosť  a s niekoľkými zaujímavými vecami, ktoré som sa dozvedel práve o ochrane nápadov, značiek,  úžitkových vzorov a patentov, ale tiež o  autorských právach.

Na začiatku exkurzie sme sa stretli s Mgr. Michaelou Skúpou,  PhD. z Akadémie duševného vlastníctva,   ktorá nám predstavila svet práva duševného vlastníctva. Boli sme veľmi prekvapení, keď sme sa dozvedeli, aké dôležité sú značky a patenty pre ochranu nápadov. Prezentácia nám objasnila kritériá pre získanie patentu - novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť. Navyše sme sa dozvedeli, že platnosť patentu končí po 20 rokoch, čo nám otvorilo oči ohľadom časového obmedzenia tejto ochrany.

Jedným z najzaujímavejších momentov bolo, keď sme sa sami stali vynálezcami. Rozdelili sme sa do tímov a mali sme za úlohu vytvoriť vlastný produkt. Bolo to kreatívne cvičenie, kde sme si vymýšľali značku, názov produktu a popisovali náš výrobok.

Nakoniec sme vyplnili hodnotiaci dotazník, kde sme mohli vyjadriť naše dojmy a pocity z celej exkurzie. Následne sme s pánom riaditeľom Odboru vstupov a zmien, Mgr. Petrom Jasenákom navštívili archív, kde sme mohli vidieť staré patenty a dokumenty, čo nám dalo lepší pohľad na históriu inovácií. Archív bol naozaj veľký.

Celá návšteva bola edukačná a inšpirujúca. Cítili sme, že sme kúsok bližšie k pochopeniu, ako si chrániť svoje nápady a inovácie. Úrad Priemyselného vlastníctva je miestom, kde sa formujú myšlienky a chránia sa vynálezy, a sme radi, že sme sa toto všetko mali možnosť dozvedieť.

Veríme, že naše skúsenosti a nové poznatky nám pomôžu v budúcnosti, keď budeme rozvíjať vlastné nápady a projekty. Ďakujeme celému tímu zamestnancov Úradu Priemyselného vlastníctva za ich čas, ktorý nám venovali, za túto skvelú príležitosť a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie zážitky!

Autor a foto: Matúš Melicherčík, II. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }