VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Dňa 2. 10. 2023 sme navštívili Základnú školu Štefana Žáryho na Ponikách. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka sme pripravili veľmi zaujímavú prednášku o kybernetickej bezpečnosti a správaní sa na sociálnych sieťach. Mgr. Jozef Novák žiakom ukázal, s akými hrozbami sa môžeme stretnúť v online priestore a zdôraznil  dôležitosť vytvorenia si unikátnych a silných hesiel. Zároveň poskytol žiakom užitočné typy, ako si majú zabezpečiť svoje zariadenia a ako sa majú správať na internete tak, aby boli čo najviac v bezpečí pred hrozbami.

Po prednáške si pripravil Mgr. Michal Ďuriš pre žiakov zaujímavú aktivitu. Rozdelil žiakov do dvojíc a nadiktoval im rôzne názvy rizikových správaní, s ktorými sa môžu žiaci stretnúť na sociálnych sieťach (posielanie nahých fotiek, zosmiešňovanie spolužiakov, sťahovanie filmov a pod.). Názvy rizikového správania mali po premyslení zaradiť do kategórie podľa intenzity od najmenej rizikového až po najviac rizikové správanie sa na internete. Táto aktivita pomohla žiakom lepšie pochopiť, ako sa chrániť na internete.

Prednáška sa žiakom veľmi páčila, prejavili veľký záujem o témy kybernetickej bezpečnosti a bezpečného správania sa na internete. Kolegov zasypali veľmi nápaditými a logickými otázkami.

Autor článku: Zuzana Lišuchová

Foto: Zuzana Lišuchová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }