VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Exkurzia na Vyclievacom stredisku Slovenskej pošty, a. s.

Exkurzia na Vyclievacom stredisku Slovenskej pošty, a. s.

Posledným učivom klientskych manažérov pošty na vyučovacom predmete poštové činnosti bolo colné konanie zásielok do cudziny a z cudziny. Okrem toho, že sa žiaci  teoreticky naučili ako colné konanie prebieha, vybrali sme sa aj na exkurziu.

Stredisko colnej správy sa nachádza v budove bývalej Pošty 3 na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici. Tu sa sústreďujú všetky zásielky z cudziny. Po privítaní žiakov vedúcou vyclievacieho strediska Slávkou Drienkovou, absolventkou našej školy, zamestnanci colnice, resp. finančnej správy v pekných zelených rovnošatách, kpt. Radoslav Murgaš a Jana Zluky žiakom prezentovali postup pri kontrole zásielok, ktoré prichádzajú z krajín mimo Európskej únie. Ich úlohou je nielen zistiť, či dovoz tovaru nie je zakázaný, ale aj odlíšiť originálne výrobky od falzifikátov. Ak sa pracovníkovi niečo nezdá, nasleduje kontrola cez skener. Skener je zameraný na kov, ktorý má na skeneri modrú farbu. V praxi to znamená, že ak je v zásielke textil, je možné cez skener vidieť len akúsi machuľu, najviac kovový zips. Ak sa pracovníkovi po tejto kontrole zdá, že niečo nie je v poriadku, nasleduje otvorenie zásielky.

Dozvedeli sme sa aj to, že prvotnou indíciou na rozoznanie originálu od falzifikátu je skontrolovanie ceny. Pracovníci žiakom konkrétne ukázali zásielku, v ktorej boli tenisky istej značky. Povedali im aj to, že niektoré falzifikáty sa rozoznávajú ťažšie. V takých prípadoch tovar odborne posúdia kompetentné orgány, napríklad lieky Štátny úrad na kontrolu liečiv, kovy Slovenská obchodná inšpekcia a pod. Falzifikáty sú vyrobené z materiálov, ktoré  obsahujú rôzne chemikálie a zdraviu škodlivé látky, nakoľko sú vyrábané z lacných a nekvalitných materiálov. Najhoršie je to pri liekoch, ktoré môžu napáchať veľké škody aj na zdraví ľudí. A toto je dôvod, prečo sa tieto veci nepoužijú ani na charitatívnu činnosť.

Neskôr sa žiaci presunuli na pracovisko, kde pracovníčka pošty, tiež naša bývalá žiačka Miroslava Luptáková ukázala žiakom, ako sa zásielky z cudziny, ktoré boli skontrolované colníkmi a sú označené služobnou  nálepkou colný tovar, vypravujú na dodávacie pošty. Zásielky sa evidujú v informačnom systéme LOGIS a vykazujú sa v karte. Následne sa uložia do kontajnera, ktorým sa vypravia na Hlavné spracovateľské stredisko do Zvolena a odtiaľ na dodávacie pošty. Tam sa preklopia do informačného systému APONet a zaevidujú v dodacích dokladoch. Adresátom sa doručia až po vyplatení colného dlhu, ktorý sa počíta pri všetkých zásielkach z cudziny, ktoré neprišli z krajín Európskej únie.

Žiaci mali možnosť vidieť činnosť tejto prevádzky po prvý a žiaľ aj poslednýkrát, nakoľko túto činnosť už bude vykonávať len vyclievacie stredisko na letisku v Bratislave. Sledovať kontrolu zásielok a odhaľovať falzifikáty považovali za veľký zážitok a zaujímavú skúsenosť. Podľa ich slov získali mnoho odborných skúseností a nových informácií.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }