VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Tretí pilier sa týka štúdia inteligentných sietí:

Tretí pilier sa týka štúdia inteligentných sietí:

Správa inteligentných sietí – žiak sa naučí spravovať LAN pre domácnosť, malú firmu, ale aj veľký podnik, vytvárať VLAN siete, zabezpečiť prístup do siete pre neoprávnené zariadenia, zabezpečiť LAN pred rôznymi typmi útokov (cudzí DHCP server, útok cez arp, zaplnenie prepínacej tabuľky a iné), nakonfigurovať WiFi zariadenia a umožniť prístup k bezdrôtovým zariadeniam. Konfigurovať WAN prepoj, zabezpečiť pripojenie na internet, navrhnúť sieť, konfigurovať zabezpečenie siete pre rôzne služby cez Firewall. V škole sa žiaci stretnú s CISCO a Mikrotik akadémiou a majú možnosť získať dnes zamestnávateľmi veľmi vyžadované odborné certifikáty.

Žiak počas štúdia zvládne návrh a správu inteligentných sietí, zostavovanie a servis výpočtovej techniky, návrh základných aj zložitých elektronických obvodov s prepojením na Internet vecí (IoT), naprogramovanie aplikácii.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }