VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Štvrtý pilier rozdelený podľa zamerania štúdia na kybernetickú bezpečnosť/digitálny podnik

Štvrtý pilier rozdelený podľa zamerania štúdia na kybernetickú bezpečnosť/digitálny podnik

Kybernetická bezpečnosť:

Kybernetická bezpečnosť – ochrana zariadení a dát pred hrozbami dnešnej doby. Do kybernetickej bezpečnosti dnes zaraďujeme rôzne typy útokov, škodlivého softvéru tzv. malwaru, ale aj ľudský faktor. Naši žiaci sa naučia, ako chrániť seba, svoje dáta a hlavne, ako ochrániť sieť, zariadenia a dáta pred týmito modernými hrozbami. Vedia pomôcť pri zlepšení ochrany siete a dát v rámci firmy alebo organizácie.
Digitálny podnik:

Žiaci vedia vybrať vhodné zariadenia podľa potrieb zákazníka pre doplnenie, obnovenie alebo repasovanie výpočtovej techniky. Vedia navrhnúť jednotlivé komponenty PC, aby navzájom spolupracovali podľa potrieb zákazníka. Vedia rozdeliť základné servisné úkony. Naučia sa nainštalovať a nastavovať operačný systém s vytvorením rôznych typov používateľských kont. Uplatnenie vedia tiež nájsť ako predajcovia výpočtovej techniky. Vedia uplatniť nové trendy v digitálnej ekonomike vychádzajúcej z odvetvia Priemysel 4.0. Naučia sa, ako pomôcť firmám a organizáciám s prechodom do digitálneho sveta.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }